Cesvaines novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Cesvaines novada pašvaldībā 2014. gadā ir 22 daudzbērnu ģimenes.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Daudzbērnu ģimenēm, kurām ir trūcīgas ģimenes statuss, pieejami sociālie pabalsti, kas paredzēti Cesvaines novada domes saistošajos 2014. gada 31. marta noteikumos Nr. 8 , un 2011. gada 29. septembra Nr.19.

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Pamatojoties uz Cesvaines novada domes 2014. gada 31. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 , daudzbērnu ģimenes, kurām ir trūcīgas ģimenes statuss, bērniem ir iespēja saņemt “Ārstēšanās un medicīnas pakalpojumu apmaksas pabalstu” – recepšu medikamentu iegādei,  briļļu iegādei un medicīniska rakstura izmeklējumiem.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Daudzbērnu ģimenēm ir iespēja Cesvaines Diakonijas centrā saņemt humāno palīdzību, periodiski saņemt no labdarības organizācijām pārtikas pakas, mācību gada ietvaros pašvaldība pilnībā sedz autotransporta izdevumus, nokļūšanai uz mācību iestādēm un atpakaļ uz mājām.

Pamatojoties uz novada domes 2013. gada 30. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 4, tiesības saņemt 100% atvieglojumus ēdināšanas izdevumu samaksai Cesvaines pirmsskolā “Brīnumzeme” ir piecus un sešus gadus vecam izglītojamajam, kurš tiek sagatavots obligātās pamatizglītības apguvei un kura ģimene ir atzīta par trūcīgu; atvieglojumi 50% apmērā - daudzbērnu ģimeņu bērniem ēdināšanas izdevumu samaksai Cesvaines vidusskolā un pirmsskolā “Brīnumzeme”.

Pamatojoties uz Cesvaines novada domes 2013. gada 14. novembra saistošajiem noteikumiem  Nr. 14, ieejas maksa Cesvaines pilī ģimenei ( 2 pieaugušie un vismaz 2 bērni līdz 18 gadu vecumam) EUR 2,00.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Cesvaines Sociālais dienests, vadītāja Daina Markevica, tālr. 64852032; 29365023, e-pasts: [email protected]