Ciblas novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Novadā ir 29 daudzbērnu ģimenes.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Sociālie pabalsti- apmaksātas pusdienas visām daudzbērnu ģimeņu atvasēm, kuras apmeklē Ciblas novada vispārizglītojošās skolas.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Veiksmīga sadarbība ar Sarkano krustu un Vāciju, kas palīdz sarūpēt pārtikas pakas, apģērbu un apavus.

Ciblas novads katru gadu rīko akciju Iededz Ziemassvētku eglīti, apbalvojot un suminot daudzbērnu ģimenes.

Veselības jomā Ciblas novadā tiek apmaksāti medikamenti un diagnostikas izmeklējumi trūcīgām ģimenēm.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Sociālais dienests: Inta Senkāne, [email protected][email protected], tālr.65700870