Engures novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

1. Kopā 57 daudzbērnu ģimenes, tai skaitā arī aizbildņu ģimenes).

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

2. Sociālie pabalsti tikai trūcīgām (ienākumi mēnesī līdz EUR 128,06) un maznodrošinātām (ienākumi mēnesī līdz EUR 192,09). Vienreizējs pašvaldības pabalsts Ziemassvētkos EUR 20,00 katram bērnam no dardzbērnu ģimenes.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

3.Visiem bērniem pašvaldības skolās brīvpusdienas ir bez maksas.

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

4. Latvijā ir bezmaksas veselības aprūpe bērniem

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

5.Daudzbērnu ģimeņu bērniem ir bezmaksas pusdienas PII (pirmskolas izglītības iestādēs).

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

6. Engures novadā nav daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

7.Pašvaldības kontaktpersona: SD vadītāja Ligita Vīka, e-pasts:[email protected], tālr.63192221

Vairāk pašvaldības atbalsta pasākumi:

Zemāk minētajās saitēs atrodama informācija, kas saistās ar pašvaldības atbalsta pasākumiem daudzbērnu ģimenēm. Jāatzīmē, ka jaundzimušā pabalsts Engures novadā deklarētam bērnam 100 ir lati, dvīņiem 300 lati, trīnīšiem – 1000 lati. Visās Engures novada pašvaldības skolās – Milzkalnes sākumskolā, Smārdes pamatskolā, Lapmežciema pamatskolā un Engures vidusskolā – visiem skolēniem līdz 9.klasei ir skolas brīvpusdienas, savukārt daudzbērnu ģimenēm pabalsts ir pieejams līdz bērns sasniedz 18 gadu vecumu, kā arī, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš sasniedzis 24 gadu vecumu vai stājas laulībā. Daudzbērnu ģimenēm ir vienreizējs

pabalsts ģimenēm Ziemassvētkos, kurās aug trīs un vairāk bērni, , 10 latu apmērā par katru bērnu. Daudzbērnu ģimenēm ir pieejamas Latvenergo dāvanu kartes 53,7 latu vērtībā elektroenerģijas (ģimenēm, kuras nav saņēmušas tarifa kompensāciju 2400 kilovātstundu kWh patēriņam).
 
Tāpat visiem novada bērniem vecumā no 13 - 18 gadiem tiek piedāvāta iespēja strādāt atalgotu jauniešu vasaras darbu mēneša garumā.
Lūdzam ņemt vērā, ka pabalstiem ir jāpiesakās līdz noteiktajiem termiņiem, lai pašvaldība varētu sniegt atbalstu.
Konkrētu informāciju skatīt zemāk norādītajās saitēs, kā arī meklējiet šajā sadaļā turpmāk!
 

Saistošie noteikumi Nr.6
 
Saistošie noteikumi Nr.17
Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Engures novada vispārējās izglītības iestādēs
 

Saistošie noteikumi Nr.9

Grozījumiem Engures novada Domes 12.22.2009. Saistošajos noteikumos Nr.58 “Par pabalstu jaundzimušā aprūpei Engures novadā”
 

Saistošie noteikumi Nr.5

Par  papildu materiālo palīdzību Engures novadā 
 
Saistošie noteikumi Nr.2

36 vakances vasaras darbos Engures novada jauniešiem!
http://www.enguresnovads.lv/jauniesiem/36-vakances-vasaras-darbos-engures-novada-jauniesiem

Par izmaiņām AS „Latvenergo” sociālā atbalsta kampaņas 2.posmā
http://www.enguresnovads.lv/sabiedriba/par-izmainam-as-latvenergo-sociala-atbalsta-kampanas-2posma
 
Saistošie noteikumi Nr. 58
Par pabalstu jaundzimušo aprūpei Engures novadā