Ērgļu novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Ērgļu novadā uz 2014.gadu ir 36 daudzbērnu ģimenes.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Trūcīgās daudzbērnu ģimenes var saņemt visus valstī paredzētos sociālos pabalstus ( informācija pieejama novada mājas lapā). 

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Trūcīgās daudzbērnu ģimenes saņem vienreizēju pabalstu mācību līdzekļu iegādei.

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Trūcīgās daudzbērnu ģimenes problemātiskās situācijās var vērsties sociālajā dienestā pēc palīdzības. 

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Trūcīgās daudzbērnu ģimenes saņem ES bezmaksas pārtikas pakas, ir zupas virtuves pakalpojums, visi daudzbērnu ģimeņu bērni gan skolā, gan pirmskolas izglītības iestādē saņem bezmaksas pusdienas. Regulāri pieejamas humānās palīdzības drēbes. Transporta izdevumi uz skolu tiek segti valstī noteiktajā kārtībā. 

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Novadā nedarbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Māra Briede – Ērgļu novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja. T. 29173691, e- pasts:    [email protected]