Bilde ir - skaņas nav

Trīs bērnu tēvs lasa ne tikai cenu zīmes pārtikas veikalā un TV programmu. Viņš lasa arī avīzes un seko notikumiem valstī. Pērn viņam piedzima jaunākais bērns un vienlaicīgi viņš uzzināja, ka Saeima Bērnu tiesību aizsardzības likumā ieviesusi jaunu, oficiālu jēdzienu "daudzbērnu ģimene". Likuma grozījumi sludināja dažādus atvieglojumus šādām ģimenēm. Uldis sarosījās, jo nu viņam bija trīs bērni un viņš saskatīja šeit iespēju atvieglot savas ģimenes dzīvi. Taču realitātē situācija izrādījās kā gadījumā ar vecu televizoru, kam bilde un skaņa neiet kopā. Lai arī likums to paredz, realitātē nekādu palīdzību daudzbērnu ģimenēm mūsu valsts nesniedz.

Bērnu tiesību aizsardzības likumā teikts - "valsts un pašvaldība atbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu ģimeni, un sniedz tai palīdzību". Arī, ieviešot jēdzienu "daudzbērnu ģimene", tika sludināts, ka "pašvaldības, ievērojot savas budžeta iespējas, varēs noteikt konkrētus atvieglojumus daudzbērnu ģimenēm savos saistošajos noteikumos". Likuma grozījumu autori sita sev pa krūtīm un uzsvēra, "šādu definīciju nepieciešams pieņemt, lai sāktu mērķtiecīgas valsts atbalsta politikas izstrādi, nepieļaujot šo ģimeņu dzīves apstākļu pasliktināšanos un sociālo atstumtību. Turklāt īpaši atbalsta pasākumi, kas veicinātu trešo, ceturto un vairāk bērnu ģimenē dzimstību, sekmētu demogrāfiskās situācijas uzlabošanos valstī".

Starp ledusskapi un izlietni