Gulbenes novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Gulbenes novadā uz 2014.gada 9.jūliju, pēc saņemtās informācijas no iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistiem, ir 523 daudzbērnu ģimenes.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Gulbenes novada pšvaldības sniegtais atbalsts:

Brīvpusdienas izglītības iestādē

Gulbenes novada 2012.gada 23.augusta saistošie noteikumi Nr.3 „Par pusdienu izdevumu segšanu Gulbenes novada izglītības iestāžu audzēkņiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri deklarēti Gulbenes administratīvajā teritorijā” nosaka, ka brīvpusdienas vispārējās vidējās izglītības iestādes skolēniem (klātienes izglītības programmās) un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kā arī ārpus Gulbenes novada esošo profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri mācās profesionālās izglītības programmā, kuru nepiedāvā Gulbenes novadā esošās profesionālās izglītības iestādes,  kas nāk  no daudzbērnu ģimenēm tiek nodrošinātas brīvpusdienas.

Pabalsts veselības aprūpei daudzbērnu ģimenei

Gulbenes novada domes 2012.gada 27.decembra Saistošie noteikumi Nr.30 „Par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā” nosaka, ka Ģimene, kurā audzina 3 un vairāk nepilngadīgus bērnus, kurā ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 3 mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz 200 EUR tiesības saņemt pabalstu:

  • ārstēšanās izdevumu segšanai, tai skaitā zobārstniecības un zobu protezēšanas izdevumu segšanai - līdz 85 EUR gadā vienai personai;
  • recepšu medikamentu iegādei, saskaņā ar ārsta izrakstītu recepti - līdz 35 EUR vienai personai gadā;
  •  ārstniecisko lēcu vai optisko briļļu iegādei bērnam - līdz 30 EUR vienai personai gadā, saskaņā ar medicīnas speciālista izrakstītu recepti.

Atlaide maksai pirmsskolas izglītības iestādē daudzbērnu ģimenēm

2013. gada 24. oktobra Gulbenes novada domes sēdē noteikti Maksas pakalpojumi Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs, kas nosaka, ka ģimenēm ar trim un vairāk bērniem, ja vismaz trīs bērni apmeklē kādu no Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādēm, arī tad, ja viens no trim vai vairāk bērniem ir audžubērns vai aizbildnībā esošs bērns, kā arī gadījumos, ja starp šiem bērniem ir iepriekšējo laulību vai partnerattiecību bērns un visi bērni apmeklē kādu no Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādēm, ģimenei par bērnu uzturēšanu pirmsskolas izglītības iestādē pienākas ēdināšanas maksas samazinājums 50% mēnesī par katru bērnu.

Atlaide par brokastīm, launagu un vakariņām katram bērnam, kas dzīvo internātā

2013. gada 24. oktobra Gulbenes novada domes sēdē noteikti maksas pakalpojumi Gulbenes novada vispārējās izglītības iestādēs, kas nosaka, ka ģimenēm ar trim un vairāk bērniem, ja bērni apmeklē kādu no Gulbenes novada vispārējās izglītības iestādēm un dzīvo internātā, pienākas 50% atlaide mēnesī par brokastīm, launagu un vakariņām katram bērnam.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Informāciju sagatavoja Gulbenes novada sociālā dienesta sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Evija Maļiņina, tālrunis , 64497609, mob., 2641236