Iecavas novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

1. Pašvaldībā ir 201 daudzbērnu ģimene.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

2. Sociālie pabalsti tiek piešķirti neizdalot ģimenes pēc bērnu skaita. Pabalstu lielumu un veidu nosaka Iecavas novada domes saistošie noteikumi.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

3. Izglītības pabalsts tiek piešķirts neizdalot ģimenes pēc bērnu skaita. Pabalstu lielumu un veidu nosaka Iecavas novada domes saistošie noteikumi.

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

4. Veselības pabalsts tiek piešķirts neizdalot ģimenes pēc bērnu skaita. Pabalstu lielumu un veidu nosaka Iecavas novada domes saistošie noteikumi.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

5.  Gimenēm ir pārtikas pakas, reliģisko draudžu atbalsts, visiem bērniem līdz 6. klasei ir bezmakas ēdināšana, kā arī 5 un 6 gadu veciem bērniem.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

6. Pašvaldībā nedarbojas daudzbērnu ģimeņu sabiedriskās organizācijas.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts

7. Kontaktpersona sociālajā dienestā -Luda Belruse [email protected], tālr. 6 39 42243