Ilūkstes novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Ilūkstes novada pašvaldībā ir 74 daudzbērnu ģimenes.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Atsevišķs sociālais pabalsts, kas pieejams daudzbērnu ģimenēm, pašvaldībā nav. Sociālie pabalsti Ilūkstes novada tiek izmaksāti saskaņā ar pašvaldībā spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem (www.ilukste.lv  > Normatīvie akti un publiskie dokumenti > Saistošie noteikumi). Kritērijs, pēc kura izvērtē ģimenes pabalsta saņemšanai, ir ienākumi.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Identiska atbilde kā 2.punktā. Labā ziņa - šobrīd pēc sociālā dienesta iniciatīvas tiek izstrādāts saistošo noteikumu projekts atbalstam daudzbērnu ģimenēm.

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Nav

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Saskaņā ar Ilūkstes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2011 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ilūkstes novadā” (24.11.2011. Ilūkstes novada domes lēmums Nr. 485), daudzbērnu ģimenēm , kurās ir trīs un vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam, nekustāmā īpašuma nodokļa atvieglojums ir 70 % apmērā.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Pašvaldībā nedarbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Ilūkstes novada sociālais dienests, [email protected], 65463318, 29219863