Ja ģimenē ir bērniņš ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem

Godaģimene.lv Godaģimene.lv
Līdz februāra vidum iespējams pieteikties savas pašvaldības sociālajā dienestā bezmaksas atbalstam sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai bērniņiem ar funkcionāliem 
traucējumiem un viņu vecākiem.
  • Ģimenēm būs pieejams atelpas brīža pakalpojums – 30 diennaktis gadā, kad par bērnu pilnībā un bez maksas parūpēsies pašvaldības speciālisti. Atelpas brīdi var izmantot ģimenes, kuru bērns ir līdz 17 gadus (ieskaitot) vecs un kuram ir piešķirta invaliditāte un saskaņā ar VDEĀKV atzinumu ir nepieciešama īpaša kopšana. Bērniem pakalpojuma ietvaros tiks nodrošināta pašaprūpe, speciālistu konsultācijas, ēdināšana četras reizes dienā, pastaigas un saturīga brīvā laika pavadīšana.
  • Ikvienam bērnam līdz 17 gadu (ieskaitot) vecumam, kuram piešķirta invaliditāte, būs iespēja saņemt bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus - psihologa, logopēda un citu speciālistu pakalpojumus, reitterapiju, konsultācijas. Katra bērna vajadzības tiks īpaši izvērtētas, un atbilstoši tām izvēlēti nepieciešamie pakalpojumi. Lai pakalpojumus saņemtu, vecākiem līdz 2016. gada oktobrim jāpiesakās savas deklarētās pašvaldības sociālajā dienestā.
  • Mazākajiem bērniem (līdz 4 gadu vecumam ieskaitot), kam piešķirta invaliditāte un saskaņā ar VDEĀKV atzinumu ir nepieciešama īpaša kopšana, būs pieejams aprūpes pakalpojums. Tā ietvaros līdz pat 50 stundām nedēļā pašvaldības speciālisti nodrošinās bērna aprūpi un uzraudzību, spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu.

20161212122959-84284.jpgNeskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar savas pašvaldības sociālo dienestu vai katra plānošanas reģiona
Deinstitucionalizācijas projektu vadītāju (tālr.: Rīga 67559821, Kurzeme 67331634, Latgale 65440862, Vidzeme 64116007, Zemgale 63021250).