Jaunjelgavas novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2016.gadu?

Jaunjelgavas novadā ir 47 daudzbērnu ģimenes.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2016.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus

Jaunjelgavas novada daudzbērnu ģimenēm (kurās ir  trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 24 gadiem, kuri mācās vispārējās vidējās, profesionālajās vai augstākajās mācību iestādēs), neizvērtējot materiālo stāvokli, ir pieejams 

 1. pabalsts mācību gada uzsākšanai (piešķir bērniem, kuri mācās novada vispārizglītojošās pamatskolās vai vidusskolā) līdz EUR 50.00 gadā. (visiem bērniem vienāds pabalsta apmērs, atbilstoši gada budžeta iespējām)
 2. brīvpusdienas novada vispārizglītojošās pamatskolās un vidusskolā 

 Trūcīgajām ģimenēm, t.sk. daudzbērnu ģimenēm, pieejama šāda palīdzība:

 1. GMI pabalsts
 2. dzīvokļa pabalsts
 3. pabalsts dzīvojamo telpu remontam (pašvaldības dzīvojamo telpu īrniekiem),
 4. pabalsts ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumu segšanai 50% apmērā, bet ne vairāk kā  eur 115.00 uz personu gadā,
 5. pabalsts pārtikas iegādei līdz eur 22.00, izvērtējot situāciju),
 6. pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai, (piem. dokumentu atjaunošanai, līdz eur 36.00),
 7. pabalsts mācību gada uzsākšanai (līdz eur 60.00 vienam  bērnam),
 8. brīvpusdienas novada skolās,
 9. bezmaksas dienas centra bērniem un ģimenēm nodarbību un brīvā laika pavadīšana Jaunjelgavā, Sunākstē, Secē, Daudzevā ( radošās darbnīcas, internets, spēles, trenažieri, ekskursijas, vasaras skola)
 10. bezmaksas Jauniešu inciatīvu centra nodarbību un brīvā laika pavadīšana Jaunjelgavā (mūzikas instrumenti, spēles, trenažieri, velosipēdi u.c. sporta inventārs, radošās darbnīcas, internets),
 11. pabalsts aprūpei,
 12. bezmaksas zupa Jaunjelgavā
 13. bezmaksas transports krīzes situācjā

Maznodrošinātajām ģimenēm ar bērniem, t.sk. daudzbērnu ģimenēm:

 1. brīvpusdienas novada solās;
 2. dzīvokļa pabalsts dzīvojamajās mājās ar centralizēto apkuri;
 3. pabalsts dzīvokļa remontam (pašvaldības dzīvojamo telpu īrniekiem)

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

 1.  Mācību līdzekļu nodrošinājums visiem novada izglītības iestādēs izglītojamajiem,
 2.  pašvaldības  apmaksāta visu bērnu ēdināšana novada pirmsskolas izglītības iestādēs,
 3.  visiem bērniem bezmaksas dienas centra bērniem un ģimenēm nodarbību un brīvā laika pavadīšana Jaunjelgavā, Sunākstē, Secē, Daudzevā (radošās darbnīcas, internets, spēles, trenažieri, ekskursijas, vasaras skola)
 4.  visiem bērniem un jauniešiem bezmaksas Jauniešu inciatīvu centra nodarbību un brīvā laika pavadīšana Jaunjelgavā (mūzikas instrumenti, spēles, trenažieri, velosipēdi u.c. sporta inventārs, radošās darbnīcas, internets)

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu

 1. pabalsts personām ar invaliditāti kopš bērnības eur 150.00 gadā, visām ģimenēm, nevērtējot materiālo situāciju,
 2. pabalsts onkoloģiskajiem slimniekiem eur 150.00  gadā, nevērtējot materiālo stāvokli,
 3. bezmaksas psihologa/ psihoterapeita konsultācijas, nevērtējot ģimenes materiālo stāvokli.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)

Trūcīgajām ģimenēm ar bērniem, t. sk. daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā noteiktie atvieglojumi:

 1. nekustmā īpašuma nodokļa atvieglojums 90% apmērā,
 2. samazināta cena par veļas mazgāšanas pakalpojumu,
 3. samazināta cena par dušas pakalpojumu (Staburagā, Daudzevā, Secē, Jaunjelgavā) dienas centros bērniem un ģimenēm,
 4. pirts pakalpojuma maksas  50% atlaide Jaunjelgavā,
 5. EK pārtikas pakas,
 6. Baptistu draudzes atbalsts – bezmaksas tehniskie palīglīdzekļi, pārtika,
 7. Latvijas Sarkanais Krusts – apģērbs, apavi, sadzīves priekšmeti,
 8. Latvijas Evanģēliski luteriskā baznīca – apģērbs, pārtikas pakas, gultas veļa, apavi, saimniecības preces, t.sk. arī mēbeles
 9. Ziemasssvētku dāvaniņas – paciņas bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, SIA “ASP Plus”
 10. Maznodrošinātām ģimenēm nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 70% apmērā
 11. Atlaide 50% Aizkraukles mūzikas skolā daudzbērnu ģimenēm,

Ģimenēm nevērtējot materiālo stāvokli:

 1. pabalsts ārkārtas situācijā eur 285.00
 2. bērna piedzimšanas pabalsts eur 100.00

Izvērtējot ģiemenes materiālo stāvokli un situāciju - sociālā dzīvokļa pakalpojums.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Patreiz Jaunjelgavas novada pašvaldībā nav atseviški izveidotas daudzbērnu ģimeņu organizācijas, bet ir ideja par tādas veidošanu.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Kontaktpersonas: 1) Jaunjelgavas novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem Lelde Ķimse, mob. tel. 27020336, [email protected]

                          2) Sociālā dienesta vadītāja Evija Elksne, tel. 65133653, [email protected]