Jaunpils novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Jaunpils novadā ir 46 daudzbērnu ģimenes.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Jaunpils novadā atbalsts ģimenēm ar bērniem, t. skaitā daudzbērnu ģimenēm, notiek saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par Jaunpils  novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldību pabalstiem”, saistošajiem noteikumiem Nr. 11 „Par braukšanas  izdevumu kompensācijām izglītības iestāžu  audzēkņiem” u.c. normatīvajiem dokumentiem. Nepieciešamības gadījumā ģimenes personīgi griežas Sociālajā dienestā pēc palīdzības. 

Informāciju par pakalpojumiem var iegūt novada mājas lapas www.jaunpils.lv sadaļā Sociālā dienesta pakalpojumi.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Daudzbērnu ģimenēm nav paredzēti īpaši pašvaldības pasākumi un palīdzība.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs 

Sociālā dienesta vadītāja Inita Lapiņa   49924329 [email protected]

Sociālā darbiniece darbam ģimenēm un bērniem              Dace Adiņa 26526519                [email protected]