Jautājumi un atbildes par atlaidēm sabiedriskajā transporta daudzbērnu ģimenēm

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Kādas atlaides pienākas daudzbērnu ģimenēm?

Daudzbērnu ģimenes locekļi, braucot vietējās nozīmes un starppilsētu maršrutu autobusos un vilcienos, var saņemt atlaidi 25% apmērā no vienas biļetes cenas, kas ir paredzēta vienam braucienam vienā virzienā, kā arī 20% apmērā no abonementa biļetes cenas.

Kādos maršrutos atlaide ir spēkā?

Daudzbērnu ģimenes locekļi ir tiesīgi saņemt atlaidi 25% apmērā no vienas biļetes cenas un 20% apmērā no abonementa biļetes cenas, braucot visos reģionālo maršrutu sabiedriskajos transportlīdzekļos. Reģionālajā maršrutu tīklā ir 1074 autobusu maršruti un 26 vilciena maršruti. Reģionālie autobusu maršruti iedalās starppilsētu maršrutos (piemēram, Rīga–Valmiera, Liepāja–Ventspils, Rīga–Mārupe) un vietējās nozīmes maršrutos (piemēram, Ogre–Smiltāju kapi, Salacgrīva–Korģene, Ilūkste–Bebrene).

Kā daudzbērnu ģimenes locekļi var saņemt atlaidi braucienam sabiedriskajā transportā?

Lai varētu saņemt atlaidi 25% apmērā no biļetes cenas vienam braucienam un 20% apmērā no abonementa biļetes cenas, daudzbērnu ģimenēm vai kartes īpašniekam iegādājoties biļeti vai abonementa biļeti ir jāuzrāda derīgu 3+ Ģimenes karti. Atlaidi var saņemt visi ģimenes locekļi, kuru vārds un uzvārds ir norādīts 3+ Ģimenes kartes vienā vai otrā pusē.

Kādi dokumenti jāuzrāda biļetes iegādes brīdī?

Iegādājoties biļeti, daudzbērnu ģimenes loceklim ir jāuzrāda derīga 3+ Ģimenes karte un pase vai ID karte, vai skolēna apliecība, ja bērna vecums nepārsniedz 15 gadus.

Vai dokumentus var uzrādīt tikai biļetes iegādes brīdī?

3+ Ģimenes kartei un pasei vai personas ID kartei, vai skolēna apliecībai (bērnam vecumā līdz 15 gadiem) jābūt līdzi arī visa brauciena laikā, lai gadījumos, kad sabiedriskā transporta kontrolieri lūdz uzrādīt biļeti (vienam braucienam vai abonementa biļeti), kas iegādāta ar piemēroto atlaidi, daudzbērnu ģimenes locekļi var apliecināt savas tiesības saņemt atlaidi.

Vai daudzbērnu ģimenēm, pērkot abonementa biļeti, pienāksies atlaide 20% apmērā vai tā summēsies ar jau esošajām atlaidēm?

Gadījumos, ja persona, kura atbilst daudzbērnu ģimenes statusam, iegādāsies abonementa biļeti, tā saņems atlaidi 20% apmērā no abonementa biļetes cenas, un atlaide summēsies ar jau esošo atlaidi, kuras jau šobrīd saņem ikviens pasažieris, kurš ir nopircis abonementa biļeti.

Piemērs, kā veidojas atlaide maršrutā Nr.5084 Līgatne–Cēsis.

  1. Biļetes cena pasažierim, kurš nav daudzbērnu ģimenes loceklis:
  • biļete vienam braucienam no Līgatnes līdz Cēsu autoostai maksā 1,50 eiro;
  • izmaksas bez abonementa biļetes iegādes, braucot abos maršruta virzienos visās viena mēneša darbadienās (kopā tie būs 42 braucieni), sastādīs 63 eiro;
  • izmaksas ar abonementa biļetes iegādi (atlaide 20% apmērā), braucot abos virzienos visās viena mēneša darbadienās (42 braucieni), sastādīs 50,4 eiro
  1. Biļetes cena pasažierim, kurš ir daudzbērnu ģimenes loceklis:
  • biļete vienam braucienam no Līgatnes līdz Cēsu autoostai maksā 1,13 eiro (atlaide 25% apmērā, kas tiek piešķirta daudzbērnu ģimenēm);
  • izmaksas bez abonementa biļetes iegādes, braucot abos virzienos visās viena mēneša darbadienās (42 braucieni), sastādīs 47,46 eiro;
  • izmaksas ar abonementa biļetes iegādi, braucot abos virzienos visās viena mēneša darbadienās (42 braucieni), sastādīs 40,32 eiro.

Vai 3+ Ģimenes kartes pirmajā pusē ir norādīti abu vecāku vārdi?

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem 3+ Ģimenes kartes priekšpusē tiek norādīts tikai kartes īpašnieka vārds, uzvārds. Lai katrs no vecākiem saņemtu savu karti, katram ir jāaizpilda savs iesniegums. Katrs iesnieguma iesniedzējs, tiek pārbaudīts, vai tas atbilst visiem kritērijiem, kas noteikti 5.01.2016.Ministru kabineta noteikumos nr.15 “Valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"" īstenošanas kārtība”, proti, karti piešķir personai, kas atbilst daudzbērnu ģimenes statusam, ja:

- tās, laulātā vai bērnu deklarētā vai reģistrētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā (šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja bērns izglītību iegūst ārvalsts izglītības iestādē un viņa dzīvesvieta ir ārvalstī);

- tā aprūpē vai kopā ar laulāto aprūpē vismaz trīs bērnus, tai skaitā audžuģimenē vai aizbildnībā esošus bērnus un pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem personai ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības.

Šobrīd, kartes var saņemt tikai abi vecāki, ja vien katrs no vecākiem ir aizpildījis savu iesniegumu, bērniem tās vēl netiek izdotas.

Vai arī bērni var saņemt 3+ Ģimenes karti?

Nē, šobrīd, kartes var saņetm tikai abi vecāki, bet bērni var izmantot vecākiem izsniegto karti, ja vien viņš ir norā'dits uz vecāku kartes.

Kad kartes varēs saņemt arī bērni?

Informējam, ka jau kopš jūnija ir sagatavoti un nosūtīti saskaņošanai atbildīgajām ministrijām 2016.gada 5.janvāra MK noteikumu Nr.15 Valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"" īstenošanas kārtība” grozījumi (noteikumi "3+ Ģimenes karte"), kas nosaka kartes izdošanas kārtību, paredzot, ka turpmāk karti varēs saņemt arī bērni no 7 gadu vecuma, kā arī ieviešot papildus daudzbērnu ģimenes atbilstības kritēriju.  Diemžēl saskaņošanas posms ir ieildzis, tāpēc šobrīd ir grūti nosaukt datumu, kad noteikumu grozījumi varētu stāties spēkā un vecāki varētu pieteikties bērnu kartēm. Sākotēji tika plānots, ka bērnu karšu izdošana varētu sākt ar nākamo gadu, taču šobrīd tiek darīts viss, lai vēl līdz gada beigām, šis process varētu tikt uzsākts, lūdzu sekot līdzi informācijai mūsu mājas lapā.

Paralēli visam tiek strādāts pie iesniegumu iesniegšanas sistēmas, kas ļautu vienkāršāk aizpildīt un norādīt nepieciešamo informāciju kartes saņemšanai, izvēlēties adreses no pasta adrešu kataloga, tādējādi, ne reti, ievadot nepilnīgu informāciju, kas uzliek papildus administratīvo slogo, meklējot, precizējot norādītās adreses, lai varētu tikt nosūtītas ierakstītas vēstules.

Ieviešot sistēmu, tiktu nodrošināta racionālāka iesniegto iesniegumu apstrāde, izsniegto karšu uzraudzība un anulēšana, paziņojumu par karšu derīguma termiņa beigām nosūtīšanu kartes īpašniekiem un citi uzlabojumi.

Kamēr nav stājušies spēkā noteikumi "3+ Ģimenes karte", bērni var izmantot kādam no vecākiem izsniegto karti kopā ar savu personas apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti vai skolēnu apliecību (skolēni līdz 15.gadiem), ar nosacījumu, ka karte nav anulēta vai tai beidzies derīguma termiņš, un konkrētais bērns ir norādīts uz vecāku kartes.

Vai biļete ar atlaidi pienākas tikai tad, kad visa ģimene brauc kopā?

Katrs daudzbērnu ģimenes loceklis ir tiesīgs saņemt atlaidi 25% apmērā no vienas biļetes cenas un 20% apmērā no abonementa biļetes cenas gan tad, kad visa ģimene sabiedriskajā transportā brauc kopā, gan arī tad, kad katrs ģimenes loceklis, tostarp bērni, brauc atsevišķi, uzrādot 3+ Ģimenes karti kopā ar personas apliecinošo dokumentu.

Kāds sods pienākas, ja daudzbērnu ģimenes loceklis ir iegādājies abonementa biļeti  vai biļeti vienam braucienam ar atlaidi, bet ir aizmirsis 3+ Ģimenes karti vai personu apliecinošu dokumentu/skolēnu apliecību mājās?

Atlaidi ir tiesīgi saņemt tikai tie daudzbērnu ģimenes locekļi, kuru vārds un uzvārds ir norādīts uz 3+ Ģimenes kartes. Līdz ar minēto karti daudzbērnu ģimenes loceklim gan biļetes iegādes brīdī, gan visa brauciena laikā līdzi jābūt arī personu apliecinošam dokumentam vai skolēnu apliecībai. Ja kontrolieri konstatē, ka daudzbērnu ģimenes loceklim ir izsniegta biļete ar atlaidi, bet līdzi nav 3+ Ģimenes karte un/vai personu apliecinošs dokuments un/vai skolēnu apliecība, uzskatāms, ka pasažierim nav braucienam derīgas biļetes. Par braukšanu sabiedriskā transportā bez braukšanai derīgas biļetes pārvadātāja kontroles dienests ir tiesīgs piemērot pasažierim naudas sodu. Ja attiecīgais pasažieris vēlas turpināt ceļu, pēc līgumsoda piemērošanas viņam ir iespēja iegādāties jaunu braukšanas biļeti, veicot pilnu biļetes cenas apmaksu.

Ja pasažieris nevēlas pirkt biļeti, kontrolieris ir tiesīgs palūgt viņam izkāpt no transportlīdzekļa nākamajā pieturvietā vai kontroles punktā. Bērnu vecumā līdz 15 gadiem kontrolieris drīkst izsēdināt no transportlīdzekļa tikai tad, ja bērns tiks nogādāts tuvākajā policijas iecirknī.

Vai atlaidi var saņemt, braucot arī Rīgas sabiedriskajā transportā?

Deviņās Latvijas lielajās pilsētās sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtītāja ir pilsētas dome, nevis valsts, tādēļ atlaide 25% apmērā no vienas biļetes cenas un 20% apmērā no abonementa biļetes cenas nav spēkā republikas nozīmes pilsētu sabiedriskajā transportā (piemēram, Rīgas satiksmes vai Daugavpils satiksmes transportlīdzekļos).

Vai daudzbērnu ģimenēm piešķirtā atlaide attiecas arī uz bagāžas pārvadāšanu?

Nē, atlaides daudzbērnu ģimenēm bagāžas pārvadāšanai netiek piemērotas. Valsts ir apņēmusies daļēji segt daudzbērnu ģimenes locekļu braucienus, sedzot pārvadātājiem starpību, bet ne segt izdevumus par bagāžas pārvadāšanu. 

20171005115246-88889.jpg

Informācija sagatavota, izmantojot informāciju ATD mājas lapā