Jelgavas un Valmieras rajona tiesā pieejamas mediatoru bezmaksas konsultācijas

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Pirmdien, 17. oktobrī, Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi arī Jelgavas tiesā un Valmieras rajona tiesā uzsāk pilotprojektu ar mērķi veicināt mediācijas izmantošanu tiesvedībā esošajās civillietās, kas jo īpaši lietderīgi ir ģimenes konfliktu risināšanā.

Turpmāk, pilotprojekta ietvaros, tiesas ieteiktā sertificēta mediatora bezmaksas konsultācija būs pieejama Jelgavas tiesā (Dambju ielā 12, Jelgavā) un Valmieras rajona tiesā (Garā ielā 5, Valmierā). Sertificēta mediatora klātbūtne tiesās tiks nodrošināta pēc tiesas pieprasījuma.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs ir gandarīts, ka Tieslietu ministrijas un Sertificētu mediatoru padomes sadarbības rezultātā palielinās mediācijas pakalpojuma pieejamība. Ministrs uzsver: “Mediācijas procesam ir liels potenciāls – tā ir jauna papildu iespēja strīdā iesaistītajām pusēm vēl pirms tiesas procesa uzsākšanas kopā ar neitrālu un augsti kvalificētu profesionāli mierpilnā atmosfērā, bez nepieciešamības kādam kaut ko pierādīt, racionāli izvērtēt konflikta situāciju un rast pusēm izdevīgu risinājumu, tādējādi ietaupot savu laiku un naudu un arī nervus!”.

Proti, ikvienam, kas nonācis līdz civiltiesiska strīda risināšanai tiesā, būs iespēja saņemt sertificēta mediatora bezmaksas konsultāciju (līdz vienai stundai), kuras laikā personas tiks iepazīstinātas ar mediācijas procesa būtību, norisi un noteikumiem, kā arī tiks izvērtēta iespēja konkrēto strīdu risināt mediācijas ceļā.

Uzsākt mediāciju vai tiesāties, - tā ir pušu brīvprātīga izvēle. Gadījumā, ja puses izlems uzsākt mediācijas procesu, bet tiesas process jau būs uzsākts, likums noteic tiesas pienākumu atlikt lietas izskatīšanu līdz brīdim, kad tiesā būs saņemts apliecinājums par mediācijas rezultātu, bet šis laiks nevar būt ilgāks par 6 mēnešiem. Turklāt, ja mediācijas rezultātā tiks panākta abpusēja vienošanās un lietā tiesvedība izbeigta sakarā ar pušu izlīgumu vai prasības atsaukšanu, Civilprocesa likums paredz iespēju saņemt iemaksātās valsts nodevas atmaksu 50% apmērā.

Tiesas ieteiktā sertificēta mediatora bezmaksas konsultācija jau ir pieejama Rīgas rajona tiesas telpās (Lomonosova ielā 10, Rīgā), Rīgas rajona tiesā Siguldā (Šveices ielā 27, Siguldā) un Rīgas rajona tiesas tiesu namā Jūrmalā (Zigfrīda Meierovica prospektā 1A, Jūrmalā).

Mediācija ir brīvprātīgs un strukturēts sadarbības process, kas vērsts uz konflikta atrisināšanu. Mediācijas process ļauj strīda pusēm izprast savas patiesās vajadzības un intereses, kā rezultātā ir iespējams sasniegt rezultātu, kurā abas puses ir guvušas savu interešu un vajadzību apmierinājumu. Šāds rezultāts ne vienmēr ir panākams tiesājoties, kur strīda risinājuma iespējas ir atkarīgas no pušu pieteiktajām prasībām. Īpaši ģimenes strīdos, kuros ir iesaistīti bērni, svarīgi ir mediācijas ceļā ļaut konfliktējošajām pusēm atjaunot savstarpējo komunikāciju, tādējādi radot iespēju arī turpmāk kopīgi risināt jautājumus, kas saistīti ar bērnu aprūpi. Ģimenes konfliktos šāda iespēja ir īpaši būtiska, jo atstāj ietekmi ne tikai uz konkrēto pāri, bet arī uz viņu bērniem. 

20161017134720-88341.jpg

20161017134730-82382.jpg

20161017134739-35094.jpg

20161017134803-62774.jpg