Kandavas novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir Kandavas novadā uz 2016.gadu?

Kandavas novadā uz 2016. gadu ir 139 daudzbērnu ģimenes.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2016.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Sociālie pabalsti ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm īpaši pabalsti nav piešķirti, jo visi bērni ir vienādi.

Tātad ģimenēm ar bērniem, ja šīs ģimenes ir trūcīgas.

1.GIM pabalsts, ja ģimenes ienākumi uz vienu locekli ir mazāki par 49,80 eiro. / šadu  daudzbērnu ģimeņu Kandavas novadā nav/

2.Dzīvokļa pabalsts malkas, komunālo maksājumu  apmaksai ja ģimene ir trūcīga vai maznodrošināta / maznodrošināta ir tā ģimene kuras vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir mazāki par pusi no minimālās algas, kura ir spēkā tekošā gada laikā/.

3.Brīvpusdienas visiem mācību iestāžu audžēkņiem no 5 gadu apmācības līdz 9. klasei no 01.09.2016.

4.Brīvpusdienas trūcīgiem un maznodrošinātiem bērniem no 10. līdz 12. klasei.

5.Jaungada paciņas visiem pirmskolas vecuma bērniem.

6.Pabalsts Kandavas novada bērniem klīniskā psihologa apmeklējuma apmaksai.

7.Pabalsts bērniem, kuri atrodas aizbildņa ģimenē.

8.Pabalsts audžuģimenū bērniem pārtikas un drēbju iegādei.

9.Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai.

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Sociāli medicīniskā rehabilitācija bērniem ar veselības problēmām: fizioterapeits, ergoterapeits, klīniskais logopēts, montesori pedagogs, psihologs, ārsts psihoterapeits.

Bērnu ar invaliditāti nokļūšana līdz mācību iestādei un no tās- transporta un asistenta pkalpojums.

 Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Transporta pakalpojums ģimenei ar bērniem ārsta, ārsta konsultanta, vai arī citu ārtsniecības pakalpojumu apmeklējumam, ja ģimenei nav sava tranporta. Pakalpojums tiek nodrošināts Kandavas novada iedzīvotājiem, tai skaitā arī bērniem visa valsts teritorijā.

Ģimenes asistenta pakalpojums ģimenei, ja tā pati saviem spēkiem nespēj tikt galā ar sociāliem, aprūpes un citiem jautājumiem.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Pašvaldībā darbojas ģimeņu nevalstiskā organizācija un audžuģimeņu biedrība.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Sociālās palīdzības dienests Ints Leitarts, direktors, tālr. 63182063, 29171921, e-pasts:[email protected]