Kocēnu novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Kocēnu novadā dzīvesvietu ir deklarējušas 65. daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērnu līdz 18.g.).

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Pašvaldībā nav daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Šogad pirmo gadu tika organizēts ''Kocēnu novada mazulītis -2013 "pasākums, kurā godināja 64 mazos novadniekus. Atbalstu ir guvis ELFLA projekts par rotaļlaukuma izveidi pie Kocēnu pirmsskolas izglītības iestādes ''Auseklītis'' aktīvai atpūtai Kocēnu pagastā dzīvojošām  ģimenēm ar bērniem. ģimenei draudzīga ir arī atpūtas kompleksa ''Mazais Ansis'' atpūtas vieta un Rubenē izveidotā augstas klases trase riteņbraucējiem."sajā vasarā Dikļu ģimenes ar bērniem uzsākušas teraspēles apmācības Valmieras novada fonda atbalstītajā projektā ''Sev,tev,novadam'', ko realizē Biedrība ''Dikālieši"'.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

  • Daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Kocēnu novadā ir tiesības saņemt uztura maksu atlaides 100% apmērā novada pirmsskolas izglītības iestādēs. Daudzbērnu ģimene ir ģimene, kura aprūpē trīs un vairāk bērnus, tai skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus līdz 18 gadu vecumam, saglabājot daudzbērnu ģimenes statusu arī pēc tam, kad vecākais bērns sasniedz 18 gadu vecumu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam, ja bērns turpina mācības vispārējās izglītības iestādes klātienē, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmās vai augstākās izglītības iestādēs pilna laika studijās.
  • Brīvpusdienas 100% apmērā bērniem, kuri apmeklē Kocēnu novada vispārējās izglītības iestādes, tai skaitā daudzbērnu ģimenēm
  • Brīvpusdienas 100% trūcīgo ģimeņu bērniem, kuri apgūst piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto pirmsskolas izglītības programmu Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādēs
  • Brīvpusdienas 50% apmērā trūcīgo ģimeņu bērniem, kuri apmeklē Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādes
  • Materiāls atbalsts ģimenei bērna piedzimšanas gadījumā 100,00 euro apmērā, ja viens no vecākiem un jaundzimušais ir deklarēts Kocēnu novadā
  • Ziemassvētku paciņas Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem un novadā deklarētiem bērniem  līdz 7 gadu vecumam
  • Psihologa bezmaksas konsultācijas Kocēnu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, tai skaitā daudzbērnu ģimenēm
  • Sociālā dienesta transporta pakalpojumi Kocēnu novada vientuļiem pensionāriem, trūcīgām personām un ģimenēm, tai skaitā trūcīgām daudzbērnu ģimenēm, nokļūšanai uz medicīniskām iestādēm, ja personai vai ģimenei nav iespējams pašai nokļūt uz attiecīgo iestādi
  • Kocēnu novada iedzīvotāju, trūcīgo ģimeņu un daudzbērnu ģimeņu prioritāra nodrošināšana ar nepieciešamo humāno palīdzību un lietotiem sadzīves priekšmetiem

Par iepriekšminēto pakalpojumu nodrošināšanu interesēties Kocēnu novada domes Sociālajā dienestā. 

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Sociālā dienestā ir darbinieks darbam ar ģimenēm  un bērniem Sandra Eglīte tālr.25414982, e-pasts- [email protected]