Kokneses novads

Autors: Godaģimene.lv, 2014. gada 17. jūlijs, 00:57:01
Kokneses novads

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Kokneses novadā nav institūcijas, kura nodarbotos ar daudzbērnu ģimeņu uzskaiti, taču pēc sociālajā dienestā pieejamās informācijas secināms, ka novadā daudzbērnu ģimenes ir aptuveni 60.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti, izvērtējot ģimenes materiālo situāciju. Ja ģimene normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir tikusi atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu, tad var saņemt saistošajos noteikumos noteiktos pabalstus. Tas ir neatkarīgi no tā, vai tā ir daudzbērnu ģimene vai ģimene ar vienu vai diviem bērniem.

Kokneses novada dome izmaksā pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu 140,00 euro apmērā, ja vismaz vienam no vecākiem un bērna pamata dzīvesvieta deklarēta Kokneses novada administratīvajā teritorijā.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Kokneses novada dome sedz 5-6 gadīgo bērnu pusdienu maksu pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī 1.-5.klases skolēnu pusdienu maksu novada izglītības iestādēs.

Izglītības iestādēs visiem bērniem ir iespēja piedalīties dažādos interešu izglītības pulciņos. Tāpat bez maksas dažādas radošās nodarbības visi bērni var apmeklēt gan bibliotēkās, gan Kokneses ģimenes atbalsta dienas centrā.

Kokneses mūzikas skola piedāvā dalības maksas atlaides tādos gadījumos, ja no ģimenes mūzikas skolu apmeklē vairāki bērni. Tādā gadījumā par pirmo bērnu vecākiem ir jāmaksā 100% dalības maksa, par otro bērnu 75% no dalības maksas, par trešo bērnu 50% no dalības maksas. Kokneses novada pašvaldība 2 reizes nedēļā nodrošina bezmaksas transportu bērniem no Bebru un Iršu pagastiem uz Kokneses mūzikas skolu.

Kokneses Tūrisma centrs daudzbērnu ģimenēm piedāvā atlaides ieejas maksai Kokneses pilsdrupās. Ģimenei (2 pieaugušie + līdz 4 bērni) - 3.60 EUR, gada karte (ģimenei 2 pieaugušie + līdz 4 bērni) - 3.00  EUR.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR ATBALSTU DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM

1) Ģimenēm, kurās ir 3-5 nepilngadīgi bērni tiek piemērota 50% atlaide nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanā; ģimenēm, kurās ir 6 un vairāk nepilngadīgi bērni, tiek piemērota 90% atlaide nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanā. Ģimenēm jāiesniedz pašvaldībā iesniegums, kuram pievienoti citi dokumenti, kas apliecina tiesības uz šī atvieglojuma piemērošanu.

Informācija šeit.

2) Kokneses novada dome ir noteikusi bērna piedzimšanas pabalstu Ls 60,00 apmērā par katru jaundzimušo bērnu, ja vismaz viena no vecāku un bērna pamata dzīvesvieta deklarēta novada administratīvajā teritorijā.

Informācija šeit.

3) Kokneses Sporta centrs piedāvā ģimenes biļeti 5,00 Ls peldbaseina apmeklējumam, kas nozīmē, ka maksā tikai abi vecāki, bet bērniem peldbaseina apmeklējums ir bez maksas. Jebkuram bērnam līdz 18 gadu vecumam peldbaseina apmeklējums ir ar 50% atlaidi.

Informācija šeit.

4) Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centrā rīkotos pasākumus bez maksas var apmeklēt ikviens bērns. Ir iespēja izmantot bezmaksas internetu. Ar sociālā dienesta nosūtījumu ģimenēm ir iespēja izmantot bezmaksas psihologa konsultācijas.

Informācija šeit.

5) Tās daudzbērnu ģimenes, kuras nav pieteikušās uz 2400 kWh kompensāciju pēc starta tarifa, Kokneses novada domes Sociālajā dienestā var saņemt AS Latvenergo dāvanu kartes Ls 53,70 vērtībā.

Informācija šeit.

6) Kokneses bibliotēkā, Bebru pagasta bibliotēkā, Iršu pagasta bibliotēkā rīkotos pasākumus bez maksas var apmeklēt ikviens bērns. Ir iespēja izmantot bezmaksas internetu.

7) Kokneses Tūrisma centrs piedāvā ģimenes biļeti (2 pieaugušie - līdz 4 bērni) Kokneses pilsdrupu apmeklējumam.

Informācija šeit.