Krimuldas novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

 Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir Krimuldas novada pašvaldībā?

Krimuldas novadā ir 69 daudzbērnu ģimenes.

 Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Krimuldas novadā?

Atsevišķs pabalsts daudzbērnu ģimenēm Krimuldas novadā netiek sniegts, taču neizvērtējot ģimenes ienākumus, ģimenēm ir iespēja saņemt pabalstu jaundzimušā aprūpei atbilstoši Krimuldas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Krimuldas novada materiālās palīdzības pabalstiem”,  ja abi jaundzimušā vecāki pēdējos 6 mēnešus, kopš bērna dzimšanas, ir deklarēti Krimuldas novadā, tad tiek izmaksāta pilna summa EUR 284,57, ja 6 mēnešus deklarēts viens no vecākiem - tad 50 % apmērā no pilnās summas.

Izvērtējot ģimenes ienākumus atbilstoši Krimuldas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Krimuldas novada sociālās palīdzības pabalstiem” – ģimenēm ir iespējas saņemt pabalstu bērnu ēdināšanai, dzīvokļa pabalstu, pabalstu skolas piederumu iegādei, pabalstu veselības aprūpei.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Krimuldas novadā?

Atsevišķs pabalsts daudzbērnu ģimenēm netiek sniegts, taču atbilstoši Krimuldas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Krimuldas novada sociālās palīdzības pabalstiem”  tiek piešķirts pabalsts skolas piederumu iegādei EUR 35,57 apmērā katram trūcīgo ģimeņu bērnam, kurš mācās vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu dienas nodaļā. Pabalsts bērnu ēdināšanai tiek piešķirts trūcīgo ģimeņu bērniem un ģimenēm ar bērniem, kuru ienākumi uz vienu personu nepārsniedz EUR 170.

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Krimuldas novadā?

Atsevišķs pabalsts daudzbērnu ģimenēm netiek sniegts, bet atbilstoši Krimuldas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Krimuldas novada sociālās palīdzības pabalstiem”  pabalsts veselības aprūpei tiek piešķirts trūcīgo ģimeņu bērniem, ģimenēm ar bērniem, kuru ienākumi uz vienu personu ģimenē nepārsniedz EUR 170,00

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Krimuldas novadā?

Īpaši atvieglojumi daudzbērnu ģimenēm netiek sniegti, bet ģimenēm ar bērniem, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz EUR 157 ir iespēja saņemt 50 % atlaidi nekustamā īpašuma nodokļu maksājumam.

Vai Krimuldas novadā darbojās daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas?

Krimuldas novadā tiek organizēti pasākumi un iniciatīvas, kurās piedalās arī daudzbērnu ģimenes. Atsevišķas nevalstiskās organizācijas, kuras būtu orientētas tikai darbam ar daudzbērnu ģimenēm nav.

 Krimuldas novada pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimene.

Krimuldas novada Sociālā dienesta vadītāja Ginta Diļevka tel.27737306, e-pasts: [email protected]