Krustpils novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Krustpils novadā uz 2014.gadu ir 75 ( var būt mainīgs) daudzbērnu ģimeņu.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Atsevišķi ,,izcelti’’ pabalsti tieši daudzbērnu ģimenēm mums nav- jebkurai ģimenei ir pieejami visi pabalsti ( un mums to nav maz), ko reglamentē mūsu Saistošie noteikumi. Tas pats attiecās arī uz veselību, psiholoģisko atbalstu,vasaras nometņu un atbalsta grupu veidošana ģimenēm ar bērniem un c., jo kritēriji, pēc kā izvērtējam visiem ir vienādi.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

·        Daudzbērnu ģimenēm tiek piemērota atlaide nekustamā īpašuma nodoklim;

·        Tiek piešķirtas pārtikas pakas (visām ģimenēm, kam piešķirts trūcīgais vai maznodrošinātais statuss);

·        Visiem novadā deklarētiem bērniem, kas apmeklē Krustpils novada izglītības iestādes tiek piešķirtas brīvpusdienas 100 % apmērā, bet tiem bērniem, kas mācās citās skolās- 50% apmērā.

·        Krustpils novada Saistošie noteikumi Nr. 2013/42 ,,Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā’’ paredz bērna piedzimšanas pabalstu ( ļoti labu), kas tiek palielināts ar katru nākamo bērnu.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Institūcija, kuras uzmanības lokā ir visas ģimenes ar bērniem ir Sociālais dienests un bāriņtiesa.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Ilze Rūsiņa,  65237636, 26178510