Ludzas novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Ludzas novadā ir 112 daudzbērnu ģimenes 

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

2014.gadā Ludzas novada pašvaldībā tika ieviests jauns pabalsta veids- pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs bērniem no daudzbērnu ģimenēm bez ienākumu izvērtēšanas.

Trūcīgām daudzbērnu ģimenēm tiek nodrošināti šādi sociālo pabalstu veidi:

-       pabalsts skolas piederumu iegādei EUR 29,00;

-       atlaide vecāku līdzfinansējumam Ludzas mūzikas pamatskolā un J.Soikāna Ludzas mākslas skolā 50% apmērā;

-       dzīvokļa pabalsts apkurei EUR 314,00 gadā, dzīvokļos ar centralizēto siltumapgādi (tas ir lielāks nekā citiem trūcīgiem iedzīvotājiem), EUR 114,00 mājoklī bez centralizētās siltumapgādes;

-       dzīvokļa pabalsts komunālo pakalpojumu (ūdens, kanalizācija, atkritumu izvešana) apmaksai līdz EUR 15,00 gadā katrai personai.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Ģimenēm ar bērniem neatkarīgi no ģimenes ienākumiem tiek nodrošināti šādi atbalsta veidi:

-       brīvpusdienas 3.klašu skolniekiem;

-       vienreizējs pabalsts, sakarā ar bērna piedzimšanu EUR 143,00;

-       dzīvokļa pabalsts ģimenēm, kuras audzina bērnu-invalīdu EUR 72,00 gadā;

-       vienreizējs atbalsts Ziemassvētkos mantiskā veidā EUR 5,00 vērtībā;

-       bezmaksas psihologa konsultācijas;

-       grupu nodarbības „Bērnu emocionālā audzināšana” pirmsskolas izglītības iestādēs.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Ludzas novadā aktīvi darbojas Māmiņu klubs, kuru savu iespēju robežās atbalsta Ludzas novada pašvaldība.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Informācija par Ludzas novadā pieejamo sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem visām iedzīvotāju grupām, tajā skaitā arī daudzbērnu ģimenēm ir ievietota pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv/pašvaldība/saistosie-noteikumi/.