Mazsalacas novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Mazsalacas novadā uz 2014.gadu dzīvo 40 daudzbērnu ģimenes.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Mazsalacas novada Sociālais dienests, neizvērtējot ģimenes ienākumus, nodrošina ēdināšanas izdevumu apmaksu daudzbērnu ģimenēm, kurās aug vismaz 3 nepilngadīgi bērni un, no kuriem 2 bērni apmeklē novada pašvaldības mācību vai pirmsskolas izglītības iestādes.

Kā jebkurai ģimenei Mazsalacas novadā ir iespēja bērnus sūtīt Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestādē vai Ramatas sākumskolas pirmsskolas grupās. Turpināt sākumskolu Ramatas sākumskolā vai Mazsalacas vidusskolā. Izglītību turpinot, Mazsalacas vidusskolā līdz 12.klasei. 

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Mazsalacas novadā veselības pakalpojumu atvieglojumi daudzbērnu ģimenēm nav.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Daudzbērnu ģimenēm nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas.

Mazsalacas novada pašvaldības dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē  līdzfinansējuma maksa mēnesī katram bērnam tiek samazināta par 50%, ja ģimenē  dzīvo divi un vairāk bērni un vismaz divi no viņiem apmeklē Skolu.

Neatkarīgi no ģimenē esošā bērnu skaita, bērniem iespēja bez maksas apmeklēt interešu pulciņus, kurus organizē Kultūras centrs un Mazsalacas vidusskola.

Humānajā noliktavā ikvienam, arī daudzbērnu ģimenei, iespēja atrast sev nepieciešamās drēbes un apavus. 

Katru gadu uz Ziemassvētkiem daudzbērnu ģimenes bērni saņem dāvanas no Vācijas, kuras vācu iedzīvotāji ir sagatavojuši. 

Sociālais dienests ir uzsācis katrus Ziemassvētkus ar pašvaldības atbalstu organizēt izbraukumu daudzbērnu ģimenēm un bērniem ar invaliditāti. 2013.gada Ziemassvētku ieskaņās bija tematisks izbraukums uz Ķoņu dzirnavām „Skursteņslauķu piedzīvojumi”.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Mazsalacas novadā daudzbērnu ģimenes nav izveidojušas nevalstiskas organizācijas, apvienības.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Kontaktpersona par daudzbērnu ģimenēm: Mazsalacas novada Sociālā dienesta vadītāja Agrita Bērziņa, tel.64251387, mob. 29372138