Nākamgad palielināts valsts atbalsts daudzbērnu ģimenēm un precizēti nosacījumi transporta ekspluatācijas nodoklim

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Nākamgad tiks paaugstināts ģimenes valsts pabalsts par ceturto un nākamajiem bērniem ģimenē – to no 2017.gada 1.aprīļa paredzēts noteikt 50,07 eiro mēnesī.  To paredz grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā, kas trešdien, 23.novembrī, otrajā galīgajā lasījumā atbalstīts Saeimas ārkārtas sēdē, lemjot par nākamā gada valsts budžetu. 

Kā norāda likumprojekta autori, daudzbērnu ģimenes ir viena no sabiedrības grupām, kas pakļauta visaugstākajam nabadzības riskam, un nepieciešams radīt ekonomiski labvēlīgākus apstākļus bērnu dzīves kvalitātei un attīstībai. 

Pēc Labklājības ministrijas aplēsēm ģimenes valsts pabalstu par ceturto un nākamajiem bērniem piešķir par nepilniem 20 tūkstošiem bērnu, kas veido aptuveni sešus procentu no visiem ģimenes valsts pabalsta saņēmējiem.  

Ģimenes valsts pabalsta palielināšanai par ceturto un nākamajiem bērniem ik gadu plānots piešķirt 3,5 miljonus eiro. 

Patlaban ģimenes valsts pabalsts par pirmo bērnu ģimenē ir 11,38 eiro, par otro – 22,76 eiro, bet par trešo un nākamajiem – 34,14 eiro mēnesī. 

Tāpat, no 2017.gada 1.janvāra stājas spēkā grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, kuri paredz, ka daudzbērnu ģimene (ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību) par vienu no tās locekļa īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli maksās transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par attiecīgo kalendāra gadu 50 procentu apmērā.

 

 

Informācija sagatavota izmantojot Saeimas preses dienesta informāciju

Foto: Shutterstock.com