Naukšēnu novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir Jūsu pašvaldībā uz 2014.gadu?

31 daudzbērnu ģimene

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus? 

Nav speciāli izdalīti pabalsti daudzbērnu ģimenēm, bet lielākā daļa no šim ģimenēm saņem pabalstus kā trūcīga vai maznodrošināta ģimene (dzīvokļa pabalsts, GMI pabalsts, pabalsts daļējai medicīnas pakalpojumu apmaksai, pabalsts skolēnu brīvpusdienām)

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu? 

Ģimenes ar 2 un vairāk bērniem, kuri mācās mūsu novada skolā saņem materiālo atbalstu - dāvanu kartes mācību gadu uzsākot

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu? 

Nav

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Sadarbībā ar Valmieras novada fondu dažādi atbalsta pasākumi, tai skaitā akcija “Skolas soma”

Vai Jūsu pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Biedrības “Ķoņu kalna dzīves skola” realizēts projekts ģimenēm ar bērniem

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Naukšēnu novada sociālā darbiniece Rūta Pūce

Tālrunis 64250903, 26588243

e-pasts: [email protected]