Neretas novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

1. Neretas novadā Kopā ir  21 daudzbērnu ģimene, (tai skaitā arī audžuģimenes un aizbildņu ģimenes, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Neretas novada teritorijā).

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

2. Sociālie pabalsti tikai trūcīgām (ienākumi mēnesī līdz EUR 129,00 ) un maznodrošinātām (ienākumi mēnesī līdz EUR 143,00 ). Bērna piedzimšanas pabalsts, pabalsts briļļu iegādes izdevumu segšanai bērniem.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

3.Bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri apmeklē mācību iestādes, kuras atrodas novada teritorijā, tiek piešķirtas brīvpusdienas. 

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

4. Latvijā ir bezmaksas veselības aprūpe bērniem

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

5. Sadarbībā ar LSK ir iespēja saņemt pārtikas pakas trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, Neretas evaņģēliski luteriskā draudze piešķir līdzekļus launagam Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā. 

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

6. Neretas novadā nav daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

7.Pašvaldības kontaktpersona:  Neretas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja  Inga Jermuša , e-pasts: [email protected], tālr.65176128 vai Neretas novada sociālā dienesta vadītāja Iveta Arāja, e-pasts: [email protected], tālr.65176211