No 2017.gada daudzbērnu un nepilnās ģimenes saņems lielāku valsts atbalstu

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

No 2017.gada daudzbērnu un nepilnās ģimenes saņems lielāku atbalstu no valsts, tādējādi mazinot daudzbērnu un nepilno ģimeņu nabadzību un piedāvājot līdzvērtīgāku sociālo nodrošinājumu.

To paredz otrdien, 20.septembrī, valdībā apstiprinātie grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā, Grozījumi likumā "Par valsts pensijām", Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām", "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu". Normatīvie akti vēl jāpieņem Saeimā kopā ar citiem nākamā gada valsts budžeta likumprojektiem.

No 2017.gada 1.janvāra ģimenes valsts pabalsts par ceturto un nākamajiem bērniem būs 4,4 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē (50,07 eiro mēnesī pašreizējo 34,14 eiro vietā). Lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts pārejas periods. Proti, VSAA no 2017.gada 1.janvāra pārrēķinās pabalsta apmēru, un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 2017.gada 1.maijam.

No 2017. gada 1. aprīļa palielinās valsts atbalstu apgādnieku zaudējušiem bērniem - apgādnieka zaudējuma pensijas, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālos apmērus. Par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai minimālais apmērs plānots 92,5 eiro (bērnam ar invaliditāti kopš bērnības - 106,72 eiro), bet pēc bērna 7 gadu vecuma sasniegšanas - 111 eiro.

VSAA pārskatīs pabalsta apmēru un par periodu no 1.aprīļa to izmaksās ne vēlāk kā 2017.gada 30.septembrī (pārejas periods nepieciešams izmaiņu veikšanai VSAA informācijas sistēmās). Šobrīd apgādnieka zaudējuma pensija katram bērnam nevar būt mazāka par 65% no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta t.i. 41,62 eiro (bērnam ar invaliditāti kopš bērnības 69,37 eiro).

Ģimenes valsts pabalsta palielināšanai par 4. un nākamajiem bērniem ik gadu no 2017. līdz 2019.gadam nepieciešami 3,5 milj. eiro. Atbalsta palielināšanai apgādniekus zaudējušiem bērniem - 4 milj. eiro ik gadu no 2017. līdz 2019.gadam.

No 2017.gada 1.janvāra arī vienam no adoptētājiem, kurš adoptējis ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu vecumā līdz trim gadiem, piešķirto 10 kalendāra dienu atvaļinājumu apmaksās 80% apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Avots: LR Labklājības ministrija
Foto: Shutterstock.com