Par Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijas lēmuma nepildīšanu piemēros kriminālatbildību

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Saeima 08.06.2017. trešajā lasījumā pieņēma Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Krimināllikumā, kas paredz pie kriminālatbildības saukt ne tikai par izvairīšanos no tiesas nolēmuma pildīšanas, ar kuru uzlikts pienākums apgādāt un dot uzturu saviem bērniem, bet arī par izvairīšanos no kompetentas valsts institūcijas lēmuma pildīšanas, ar kuru uzlikts tāds pats pienākums.

Tādējādi kriminālatbildība iestāsies arī gadījumos, ja persona nepildīs Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmumu, kurā noteikts pienākums apgādāt un dot uzturu savam bērnam. Par Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmuma nepildīšanu personu varēs saukt pie kriminālatbildības, kā sodu piemērojot īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu.  


Grozījumu veikšana Krimināllikumā bija nepieciešama, jo 01.04.2017. stājās spēkā jaunais Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums, kas paredz, ka, ja vecākam nav ar tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem noteikts pienākums maksāt uzturlīdzekļus bērna uzturam un vecāks nenodrošina savam bērnam minimālo uzturlīdzekļu apmēru, tad Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija pieņem lēmumu administratīvā procesa ietvaros par uzturlīdzekļu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda līdzekļiem.

20170614124718-69899.jpg

FOTO: Shutterstock.com