Pārgaujas novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

1. Pārgaujas novada pašvaldībā ir 45 daudzbērnu ģimenes.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

2. Atsevišķi sociālie pabalsti tieši daudzbērnu ģimenēm mūsu pašvaldībā nav.

   Atbilstoši Saistošajiem noteikumiem, ja daudzbērnu ģimenei ir noteikts trūcīgas ģimenes statuss, tad viņa var saņemt:

   - dzīvokļa pabalstu 130 euro gadā

   - medicīnas pabalstu līdz 160 euro gadā

   - atmaksātas pusdienas novada skolās

   - daļēji atmaksātas pusdienas profesionālajās skolās 2,13 euro dienā

   - pabalstu mācību līdzekļu iegādei 30 euro katram bērnam uzsākot mācību gadu

   - braukšanas kartes uz un no skolas

   - nepieciešamības gadījumos transporta pakalpojumu mediķu apmeklējumam.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

3. Mūsu pašvaldībā nav tikai daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

4. Kontaktpersona - Sociālā dienesta vadītāja Anita Kalniņa.