Pāvilostas novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Pāvilostas novadā 2014.gadā ir 24 daudzbērnu ģimenes.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Sociālie pabalsti un finansiālais atbalsts daudzbērnu ģimenēm ir vispārējā kārtība izvērtējot ģimenes ienākumus.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Daudzbērnu ģimenēm ir pieejamas ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas izglītības iestādēs(50%, 75%) un pamatskolā un vidusskolā(50%).

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Daudzbērnu ģimenes ir Pāvilostas novada sociālā dienesta uzmanības lokā un kontaktpersona ir sociālā dienesta vadītāja Ildze Agita Balode, t.63484560.