Pļaviņu novads

Autors: Godaģimene.lv, 2014. gada 4. augusts, 08:24:01
Pļaviņu novads

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Pļaviņu novada pašvaldībā uz 2014.gadu ir 65 daudzbērnu ģimenes.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Daudzbērnu ģimenēm ir pieejami šādi sociālie pabalsti:

Pabalsti daudzbērnu ģimenei tiek piešķirti, izvērtējot ģimenes ienākumus. 

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai.

Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni, ja tās ienākumi uz personu vai ģimenes locekļi nepārsniedz 75% no valstī noteiktās minimālās algas mēnesī, un bērni mācās Pļaviņu novada izglītības iestādēs:

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai.

Pabalstu piešķir ģimenei (personai), ja ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu stacionārās ārstēšanas un vienreizēju ārstniecisko manipulāciju izdevumu kompensēšanai 30% no samaksas, bet ne vairāk kā 50% no attiecīgā gada 1.janvāra spēkā esošās minimālās darba algas valstī.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Daudzbērnu ģimenēm pieejamie pabalsti, neizvērtējot ģimenes ienākumus.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Pļaviņu novada pašvaldībā nedarbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Pļaviņu novada Sociālais dienests; e-pasts: [email protected]; tālr. 65133864.

Informācija pieejama Pļaviņu novada mājas lapā: www.plavinas.lv