Raunas novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Raunas novadā sociālā dienesta  redzeslokā ir 30 ģimenes.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? 

Pabalsti tieši daudzbērnu ģimenēm nav paredzēti.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

No nevalstiskām atbalsts no Sarkanā krusta, Pestīšanas armijas.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Raunas novada sociālais dienests Tālr.: 6417 7620; 2636 1803, e-pasts: [email protected], Sociālā dienesta vadītāja – Inga Kārkliņa