Reģionālās nozīmes autobusu un vilcienu maršrutu saraksts - 25% atlaide

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

No 1.jūlija daudzbērnu ģimenes locekļi, braucot reģionālās nozīmes autobusu un vilcienu maršrutos, var saņemt atlaidi 25% apmērā no biļetes cenas. Lai saņemtu atlaidi, daudzbērnu ģimenes pārstāvim šobrīd jāuzrāda derīga “3+ Ģimenes karte” (karte) un personu apliecinošu dokumenti (pasi vai ID karti).

Šobrīd, atbildīgajā ministrijā ir iesniegti 2016.gada 5.janvāra MK noteikumu Nr.15 Valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"" īstenošanas kārtība” grozījumi (noteikumi "3+ Ģimenes karte"), kas nosaka kartes izdošanas kārtību, paredzot, ka turpmāk karti varēs saņemt arī bērni no 7 gadu vecuma, jo līdz 7 gadiem bērnam gan vilcienos, gan autobusos ir jāiegādājas bezmaksas biļete.

Tiek strādāts pie iesniegumu iesniegšanas sistēmas, kas ļautu vienkāršāk aizpildīt un norādīt nepieciešamo informāciju kartes saņemšanai, izvēlēties adreses no pasta adrešu kataloga, nevis pašiem aizpildīt, tādējādi, ne reti, ievadot nepilnīgu informāciju, kas uzliek papildus administratīvo slogo, meklējot, precizējot norādītās adreses, lai varētu tikt nosūtītas ierakstītas vēstules. Ieviešot sistēmu, tiktu nodrošināta racionālāka iesniegto iesniegumu apstrāde, izsniegto karšu uzraudzība un anulēšana. Ir izstrādāts jauns kartes dizains, tieši bērnu kartēm, šobrīd notiek diskusijas par to vai kartēs būtu jānorāda bērnu personas kodu, kur atkal pastāv iespēja, ka aizpildot iesniegumu vecāki var kļūdīties, savukārt, pārbaudot savadīto informāciju var tikt pagarināts datu pārbaudes laiks, pārbaudot un labojot ne tikai kļūdaini norādīto bērnu vārdus un uzvārdus, bet nu jau arī personas kodu.

Kamēr nav stājušies spēkā noteikumi "3+ Ģimenes karte", bērni var izmantot kādam no vecākiem izsniegto karti kopā ar personas apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti, ar nosacījumu, ka karte nav anulēta vai tai beidzies derīguma termiņš, un konkrētais bērns ir norādīts uz vecāku kartes.

Vairāk informācijas par karti, tās saņemšanas un lietošanas nosacījumiem, lasīt te.

Atgādinām, ka:

  • katram no vecākiem ir jāaizpilda iesniegums, lai katrs varētu saņemt karti;
  • bērni, kas norādīti uz vecāku kartes, drīkst izmantot vecākiem izsniegto karti, kopā ar savu personas apliecinošo dokumentu.

Informējam, ka atlaide 25% apmērā no biļetes cenas ir spēkā visos reģionālajos autobusu maršrutos un visos vilciena maršrutos. Reģionālie autobusu maršruti iedalās starppilsētu maršrutos (piemēram, Rīga–Valmiera, Liepāja–Ventspils, Rīga–Mārupe) un vietējās nozīmes maršrutos (piemēram, Ogre–Smiltāju kapi, Salacgrīva–Korģene, Ilūkste–Bebrene). Reģionālajā autobusu un vilcienu maršrutu tīklā pakalpojuma pasūtītāja ir valsts, kas attiecīgi ir apņēmusies kompensēt 25% no biļetes cenas daudzbērnu ģimenes locekļiem. Reģionālo autobusu maršrutu (starppilsētu un vietējās nozīmes maršruti) un vilcienu saraksts, kuros tiek piemērota atlaide.

Atlaide 25% apmērā nav spēkā tikai deviņu lielo pilsētu sabiedriskajā transportā (piemēram, “Rīgas satiksmes” vai “Daugavpils satiksmes” transportlīdzekļos), jo pilsētās pakalpojuma pasūtītāja ir pilsētas dome.

20170704103341-82439.jpg