Ropažu novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

2014.gadā Ropažu novada pašvaldībā ir 65 daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērni).

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

No 2014.gada 26.marta Ropažu novada pašvaldības daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri apmeklē Ropažu novada pirmsskolas izglītības vai vispārējās izglītības iestādi ir pieejamas brīvpusdienas. Kritēriji: 3 un vairāk bērnu līdz 24 gadu vecumam, ja bērns turpina iegūt izglītību, un ir deklarēti Ropažu novada administratīvajā teritorijā.

Pašvaldībā bērniem ir pieejama mākslas un mūzikas skola. Atvieglojumi ir tikai ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgs vai maznodrošināts statuss.

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Veselības aprūpe valsī bērniem līdz 18 gadiem ir bez maksas, tādēļ īpašs atbalsts nav nepieciešams.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Pašvaldībai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar novada baptistu draudzi, kura atbalsta ar integrācijas pasākumiem, vada atbalsta grupas kā arī palīdz materiāli.

50% atlaides pienākas daudzbērnu ģimenēm sporta centrā- galda spēlēm, trenažieru zāles abonementiem, un trenažieru zāles individuālajiem apmeklējumiem.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Kontaktpersona - Ropažu novada pašvaldības sociālā darbiniece Agnese Jurika, 67918447, [email protected]