Rucavas novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Rucavas novadā uz 2014. gadu ir 22  ģimenes ar trīs un vairāk bērniem.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Īpaši nav izdalīti patstāvīgi atbalsta pasākumi daudzbērnu ģimenēm- reizi gadā, ja budžetā ir palikusi nauda, tad daudzbērnu ģimenēm tiek piešķirts vienreizējs pabalsts komunālo maksājumu segšanai un bērniem uzsākot mācības jaunā mācību gadā. Šobrīd ir izstrādāti un nosūtīti VARAM jauni saistošie noteikumi, kur būs jauni atbalsta pasākumi un summas.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Rucavas pašvaldībā cita veida palīdzību sniedzot vienmēr priekšroka ir daudzbērnu ģimenēm, pēc tam pārējām ģimenēm ar bērniem.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Nav 

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Rucavas novada sociālais dienests, Sociālā dienesta vadītāja, Guntra Žilinska mob.tel. 28446365, e-pasts [email protected]