Rugāju novads

Autors: Godaģimene.lv, 2014. gada 11. jūlijs, 23:08:12
Rugāju novads

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Rugāju novada pašvaldībā uz 2014.gada 1.jūliju ir 35 daudzbērnu ģimenes.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Ģimenes, kuru bērni iegūst izglītību Rugāju novada vispārizglītojošās mācību iestādēs, saņem šādu palīdzību:

- apmaksātu ēdināšanu 100% apmērā katram bērnam, kurš sekmīgi mācās;

- materiālo palīdzību mācību līdzekļu iegādei līdz 15 EUR gadā vienam skolēnam vai bērnam, kurš pirmsskolas izglītības iestādē apgūst 5-gadnieku un 6-gadnieku apmācības programmu.

 

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Ģimenēm pieejamā materiālā palīdzība veselības pakalpojumu apmaksai:

- materiālā palīdzība briļļu iegādei bērniem 25 EUR apmērā vienu reizi gadā. 

- materiālā palīdzība ar celiakiju slimiem bērniem 75 EUR mēnesī.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Skolēniem, kuri mācās Rugāju novada skolās, ir atmaksāti ceļa izdevumi.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Sadarbojoties ar Zviedrijas un Somijas sadraudzības partneriem daudzbērnu ģimenes saņem jaunas un mazlietotas drēbes, mēbeles, bērnu ratiņus, pārtiku u.c.  ikdienā nepieciešamās preces.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Kontakpersona Sociālajā dienestā, kas var sniegt nepieciešamo informāciju par Rugāju novada  pašvaldībā esošajām daudzbērnu ģimenēm- sociālā darbiniece Ginta Švekere, tālruņa numurs 28303183, e-pasts:  HYPERLINK "mailto:[email protected][email protected]