Rūjienas novads

Autors: Godaģimene.lv, 2014. gada 12. jūlijs, 23:09:35
Rūjienas novads

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Rūjienas novada pašvaldības interneta vietnes sadaļā Sociālais dienests /materiālās palīdzības pabalsti.

Rūjienas novada pašvaldības interneta vietnes sadaļā Dokumenti/Domes sēdes/ 2013.gada 10.oktobrī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas brīvpusdienas daudzbērnu (3 un vairāk bērnu) ģimeņu bērniem, kuri mācās Rūjienas novada pirmsskolas izglītības iestādē, pamatskolas izglītības iestādē no 5-9. klasei un vispārējā izglītības iestādē. 

50% vecāku maksas atvieglojums par katru bērnu, ja vienā no izglītības iestādēm (Rūjienas mūzikas, mākslas un sporta skolā) mācās vienas ģimenes bērni.