Salacgrīvas novads

Autors: Godaģimene.lv, 2014. gada 15. augusts, 13:27:16
Salacgrīvas novads

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Uz 2014. gadu Salacgrīvas novada pašvaldībā ir 59 ģimenes ar trīs un vairāk bērniem.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Pamatojoties uz Sociālā dienesta saistošajiem noteikumiem daudzbērnu ģimenēm, neizvērtējot viņu atbilstību trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (tātad visām), tiek piešķirta ēdināšanas maksa skolā, dāvanu karte katram bērnam,  uzsākot jauno mācību gadu.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Visiem bērniem no daudzbērnu ģimenēm, kuri apmeklē mūzikas un mākslas skolu, ir mācību  maksas atlaides.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Pašvaldības Sociālais dienests, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem, bērniem no daudzbērnu ģimenēm,  un ne tikai no daudzbērnu ģimenēm, apmaksā pakalpojumus, ko neatmaksā valsts, (briļļu iegādi, rehabilitācijas pakalpojumus u.c.) pakalpojumus.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Ikgadējā labdarības pasākuma „No sirds uz sirdi” ietvaros tiek dalītas pārtikas pakas, humānā palīdzība.

Pašvaldībā darbojās ģimeņu biedrība, kuru finansiāli atbalsta dome un kura organizē izklaides pasākumus un saturīga laika pavadīšanu bērniem no daudzbērnu ģimenēm. Aktīvi novada daudzbērnu ģimenes atbalsta labdarības organizācija „Limbažu fonds”.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Kontaktpersona Anita Holma, novada Sociālā dienesta vadītāja, tālr. 64071980; 29157673; [email protected]