Smiltenes novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

1.Smiltenes novada pašvaldībā uz 2014. gadu ir 148 daudzbērnu ģimenes.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

2. Smiltenes novada domes Sociālais dienests daudzbērnu ģimenēm  uz sociālā darbinieka atzinuma pamata piedāvā iespēju saņemt brīvpusdienas Smiltenes novada vispārizglītojošo un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem  un maksas atlaidi 50% apmērā PII ,,Pīlādzītis”. 

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

3. Nav izdalītas atsevišķas,, privilēģijas,, daudzbērnu ģimenēm saistībā ar izglītības atbalstu.

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

4. Nav izdalītas atsevišķas,, privilēģijas,, daudzbērnu ģimenēm saistībā ar veselības atbalstu.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

5. Daudzbērnu ģimenes novadā atbalsta nevalstiskās organizācijas (,,Emmaus Smiltene”- vasaras periodā bērni no daudzbērnu ģimenēm viesojas ģimenēs Francijā, ,,Sauleskalns” un ,,Sarkanais Krusts”- atbalsts pārtikas paku saņemšanā un apģērbu saņemšanā. Atbalsts arī no Smiltenes katoļu un luterāņu draudzēm- notiek kampaņas apģērba un pārtikas saņemšanā. Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs katru gadu rudenī uzsāk nodarbību ciklu, kas ilgst vairākus mēnešus. Ir  iespēja apmeklēt topošo vecāku skolu. Būtiski, ka nodarbības ir bez maksas. Ģimenes centrā (Smiltenē, Galdnieku ielā 10 b, tālr. 64774962) pieejamas trīs dažādas nodarbības - topošo vecāku skola, nodarbības vecākiem par bērna emocionālo audzināšanu un bēbīšu skola, kuru apmeklē bērni vecumā no gada līdz diviem kopā ar vecākiem. 

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

6. Pašvaldība atbalsta iesniegtos lūgumus līdzfinansēt brīvā laika braucienus (dejošanā, sportā) starp sadraudzības pilsētā. Daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizāzijas nav atsevišķi atdalītas no vispārējām NVO Smiltenes novadā. 

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

7. Arnita Freiberga- sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem Smiltenes pilsētā ( [email protected] ,tālrunis 64707573, 26362282)

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm Smiltenes novadā