Strenču novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Strenču novadā ir 40 daudzbērnu ģimenes, no tām 21 daudzbērnu ģimene ir sociālā dienesta redzeslokā kā sociālās palīdzības/sociālo pakalpojumu saņēmējas.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Sociālie pabalsti un finansiālais atbalsts daudzbērnu ģimenēm ir pieejams pamatojoties uz Strenču novada domes 2013.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.25/2013 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu un sociālās palīdzības pabalstiem Strenču novadā” (Pielikums Nr.1)

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Izglītības atbalsts daudzbērnu ģimenēm ir pieejams pamatojoties uz Strenču novada domes 2013.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.25/2013 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu un sociālās palīdzības pabalstiem Strenču novadā” (Pielikums Nr.1), kā arī ir iespējams katru gadījumu (iesniegumu) izskatīt individuāli, lai lemtu par nepieciešamo izglītības atbalsta sniegšanu.

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Veselības pakalpojumu atbalsts, kas būtu sevišķi organizēts daudzbērnu ģimenēm nav, taču ir iespējams katru gadījumu (iesniegumu) izskatīt individuāli, lai lemtu par nepieciešamo veselības atbalsta sniegšanu.

NOSAUKUMS

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

ADRESE

DARBA LAIKS

PAKALPOJUMI

Strenču novada Sociālais dienests

 

Sociālā darbiniece AmandaVilkaste

64715626 [email protected]

[email protected]

 

 

Sociālā darbiniece AmandaVilkaste

64715668

[email protected]

[email protected]

 

 

Sociālā darbiniece AmandaVilkaste

64715653

[email protected]

[email protected]

 

Sociālā darbiniece Ineta Strauja

64715665

[email protected]

[email protected]

 

Sociālā darbiniece Ineta Strauja

64715658

[email protected]

[email protected]

 

Sociālā darbiniece Sanda Kakse

64715638

[email protected]

[email protected]

 

Dienesta vadītāja Agnese Valdēna

64715617

[email protected] 

[email protected] 

Rīgas iela 7, Strenči

 

 

 

 

„Jērcēnmuiža”, Jērcēnu pagasts

 

 

 

 

„Liepugatves”,

Jērcēnu pagasts

 

 

 

Skolas iela 2,        Plāņu pagasts 

 

 

 

Jaunklidža saieta nams, Jaunklidzis, Plāņu pagasts

 

Skolas laukums 1, Seda

 

 

 

Valkas iela 16,

Strenči

Pirmdien

Otrdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

08:30 – 13:00

 

Mēneša pirmā, otrā, ceturtā, piektā trešdiena 

Plkst.08:30 – 14:00

 

Mēneša trešā trešdiena

08:30 – 14:00

 

 

Pirmdiena Otrdiena Ceturtdiena

9:00 – 15:00

 

Mēneša trešā trešdiena 

10:00 – 12:00

 

 

Pirmdiena Trešdiena Ceturtdiena

08:00 – 12:00 

 

Pirmdiena

08:30 – 12:00

Ceturtdiena

13:00 – 16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Konsultācijas
 • Sociālā palīdzība
 • Sociālie pakalpojumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Latvijas Sarkanais Krusts”

(funkcijas īsteno sociālie darbinieki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64715626

[email protected]

sociā[email protected]

 

64715668

[email protected]

sociā[email protected]

 

 

 

64715653

[email protected]

sociā[email protected]

 

 

64715638

[email protected]

sociā[email protected]

 

 

64715665

[email protected]

sociā[email protected]

 

64715658

[email protected]

sociā[email protected]

 

Pulkveža Zemitāna iela 5, Strenči

(ieeja no sētas)

„Jērcēnmuiža”, Jērcēnu pagasts

 

 

 

 

„Liepugatves”,

Jērcēnu pagasts

 

 

 

Skolas laukums 1, Seda

 

 

 

Skolas iela 2

Plāņu pagasts, Plāņi, 

 

Jaunklidža saieta nams, Jaunklidzis, Plāņu pagasts

Ceturtdienas 

15:00 – 16:00

 

 

Mēneša pirmā, otrā, ceturtā, piektā trešdiena 

Plkst. 14:00 – 15:00

 

Mēneša trešā trešdiena

14:00 – 15:00

 

 

Mēneša pirmā un trešā pirmdiena

13:00 – 15:00

 

Trešdienās

no plkst.

8:00 - 12:00

 

Mēneša trešā trešdiena 

10:00 – 12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Pārtikas paku saņemšana trūcīgām ģimenēm, uzrādot Strenču novada sociālā dienesta izsniegtu izziņu par trūcīgas personas (ģimenes) statusu

 

 

 

 

 

Ģimenes atbalsta centrs „Saulstariņš”

 

 

Ģimenes atbalsta centrs

„Liepugatves”

Dežurants Ilze Tuļinova

64715665

[email protected]

[email protected]

 

Dežurants Līvija Pinzule

64715653

[email protected]

[email protected] 

Plāņi, Plāņu pagasts, Skolas iela 4

 

 

„Liepugatves”

Jērcēnu pagasts

Darba dienās no plkst.12:00 -16:00

 

 

Otrdiena 

14:00 – 8:00

Trešdiena 

09:00 – 13:00

Ceturtdiena

Sestdiena

12:00 – 18:00

 • Veļas mazgāšana 
 • Duša 
 • Brīvā laika pavadīšana bērniem - nodarbības un spēles 
 • Nodarbības un lekcijas pagasta iedzīvotājiem  

Biedrība „Glābiet bērnus”,

Velga Graumane

 

29485861

[email protected]

 

Pulkveža Zemitāna iela 5, Strenči

(ieeja no sētas)

 

--------------------

 • Pasākumi
 • Pārtikas pakas
 • Apģērbs, apavi

Biedrība "Cerības pakāpiens”

Ulla Grīnberga

29323540

[email protected]

 

Meža iela 4, Seda

--------------------

 • Pilsoniskās sabiedrības attīstība
 • Apģērbs
 • Ziedojumu vākšana 

Starptautiskā reliģiskā organizācija „Pestīšanas Armija”

 

26520987

[email protected]

 

Parka iela 23a, 

Seda

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

13:00 – 18:00

 • Veļas mazgāšana 
 • Duša 
 • Brīvā laika pavadīšana bērniem 
 • Zupas virtuve
 • Humānā palīdzība
 • Bībeles stundas pieaugušajiem

„Latvijas Sarkanais Krusts”

 

---------------------------------------------

Ugunsdzēsēju iela 10, Strenči

Trešdienas

14:00 – 16:00

 • Apģērbs
 • Apavi
 • Sadzīvē nepieciešamie priekšmeti

Sociālais dienests

 

 

64715626

[email protected]

sociā[email protected]

Pulkveža Zemitāna iela 5, Strenči

Ceturtdienas 

15:00 – 16:00

 

 • Apģērbs
 • Apavi
 • Sadzīvē nepieciešamie priekšmeti

Sociālais dienests + „Latvijas Sarkanais Krusts”

 

64715665

[email protected]

sociā[email protected]

Skolas iela 2

Plāņu pagasts, Plāņi, 

Trešdienās

no plkst.

8:00 - 12:00

 • Apģērbs
 • Apavi
 • Sadzīvē nepieciešamie priekšmeti

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Strenču novadā šobrīd nedarbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizēcijas, apvienības, iniciatīvas vai projekti/pasākumu. Šādu nevalstisko organizēciju, apvienību, iniciatīvu vai projektu/pasākumu darbības gadījumā Strenču novada administratīvajā teritorijā Sociālais dienests būtu vērsts uz sadarbību.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Pašvaldības kontaktpersonas: Sociālā dienesta vadītāja Agnese Valdēna, tālruņa numurs 64715617, e-pasts: [email protected] vai [email protected]