Talsu novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir Jūsu pašvaldībā uz 2014.gadu?

Pēc pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas sistēma (SOPA) uzrādītās informācijas Talsu novadā ir 321 daudzbērnu ģimene.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus? 

Talsu novada domes 14.06.2012. saistošie noteikumi Nr. 12 „Par materiālo palīdzību Talsu novada pašvaldībā” paredz pabalstu bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai daudzbērnu ģimenēm, kur izglītības iestādes apmeklē trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni un pabalsts kultūras, atpūtas un sporta pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem līdz 18 gadu vecumam, nosaka kārtību kā šo pabalstu var saņemt.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu? 

Talsu novada domes 28.01.2010. lēmums Nr. 68 "Par vecāku maksas par bērnu uzturēšanu pirmsskolas izglītības iestādē iekasēšanas kārtību un samazinājuma apmēriem" paredz, ka ģimenēs, kurās ir trīs un vairāk bērnu vecumā līdz 20 gadiem, kuri dzīvo ģimenē un mācās, maksu par uzturēšanu pirmskolas izglītības iestādē var samazināt no 30%-50%.

Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs piedāvā radošas, interesantas, daudzveidīgas iespējas bērniem un jauniešiem no 3 - 25 gadiem atklāt sevi un attīstīt radošās spējas un talantu. Ja centru apmeklē vismaz 2 bērni tiek piemērotas atlaides.

Talsu novada pašvaldības 16.08.2012. saistošie noteikumi Nr.16 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes programmas” nosaka, ka ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs vai vairāk bērni un vismaz divi no viņiem apmeklē profesionālās ievirzes izglītības iestādes Talsu novadā, līdzfinansējuma maksa mēnesī katram bērnam tiek samazināta par 50% katrā iestādē.

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu? 

Nav izdalīts atsevišķi daudzbērnu ģimenēm, bet atbalsts ir pieejams trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Talsu novadā ģimenes atbalsta Talsu novada fonds, draudzes un uzņēmēji.

Vai Jūsu pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Talsu novadā nav nevalstiskās organizācijas, kuras mērķis ir atbalstīt tikai daudzbērnu ģimenes.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Talsu novada sociālā dienesta ģimeņu atbalsta daļas vadītāja Inguna Kronberga 

Telefons: 63220858; 26155630

[email protected]