Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis un atvieglojumi

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Otrdien, 2017.gada 24.janvārī Ministru kabinetā tika apstiprināti ierosinātie  Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.858 „Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtība”

Ierosinātie grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.858 „Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtība” (turpmāk – grozījumi) paredz, ka transporta ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu piemēro personai, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai kuras laulātajam apgādībā vai aizbildnībā ir trīs vai vairāk bērni, kuri nav sasnieguši 24 gadu vecumu un kuri turpina iegūt vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, vai personai, kura pati vai kopā ar laulāto veido audžuģimeni, kurā ievietoti ir trīs vai vairāk bērni, kuri nav sasnieguši 24 gadu vecumu un turpina iegūt vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību par vienu no tās īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli. Tas nozīmē ka katrs vecāks, kurš atbilst daudzbērnu ģimenes kritērijiem un tam īpašumā ir viens auto, var saņemt šo nodokļa atvieglojumu.

Gadījumos, ja personas īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrēti vairāki transportlīdzekļi, persona var izvēlēties, par kuru transportlīdzekli piemērojams Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma (turpmāk – likums) 7.panta piektajā daļā paredzētais ekspluatācijas nodokļa atvieglojums.

Ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu piemēro, pamatojoties uz CSDD pieejamo informāciju no Iedzīvotāju reģistra vai informāciju, ko CSDD ir saņēmusi no Izglītības un zinātnes ministrijas par pilngadīgām personām, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu un iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību vai ārvalsts iestādes izsniegtu izziņu par pilngadīgām personām, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu un iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību ārvalstī vai arī personai uzrādot derīgu Sabiedrības integrācijas fonda izsniegtu Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karti”.”.

Tāpat, minētie grozījumi paredz, ja transportlīdzeklim kārtējā gadā valsts tehniskā apskate vai reģistrācija veikta, piemērojot likuma 7.panta piektajā daļā paredzēto ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu, uzskatāms, ka ekspluatācijas nodokļa atvieglojums kārtējā gadā piemērots par šo transportlīdzekli, kā arī atvieglojumu piemēro, neņemot vērā no uzskaites noņemto automobiļu skaitu.

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 16.pantā noteikto valsts tehnisko apskati lielākajai daļai transportlīdzekļu veic ik pēc 12 mēnešiem. Taču, lai nodrošinātu vienmērīgu transportlīdzekļu skaita sadalījumu gadā pa mēnešiem, atļauju piedalīties ceļu satiksmē var noteikt garāku par 12 mēnešiem, taču ne vairāk kā par 30 dienām. Tas nozīmē, ka transportlīdzeklim, kurš valsts tehnisko apskati iziet decembrī, nākamais valsts tehniskās apskates termiņš, ļoti iespējams, būs noteikts uz aiznākošā gada janvāri. Tātad, ja transportlīdzekļa valsts tehniskā apskate tiek veikta nevis kalendārajā gadā, bet tam sekojošā gada janvārī, taču noteiktajā termiņā, nepārkāpjot atļauju piedalīties ceļu satiksmē, tad transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa samaksas termiņš nav pārkāpts. Likuma 7.panta septītā daļa nosaka, ka, ja nodokļa maksājums par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem nav veikts, tad, maksājot nodokli par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem, nodokļa atvieglojumu nepiemēro. Ņemot vērā iepriekš minēto, un lai turpmāk praksē nerastos pārpratumi, grozījumi precizē noteikto kārtību nosakot, ka likuma minēto atvieglojumu piemēro arī par iepriekšējo kalendāro gadu, ja nodokļa maksājumu par iepriekšējo kalendāro gadu veic, ievērojot kārtējai transportlīdzekļa valsts tehniskai apskatei noteikto termiņu.