Vairāki bērnu kopšanas atvaļinājumi pēc kārtas un izmaiņas darba vietā. Vai darba vietai jāpiešķir līdzvērtīgs amats?

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Atbildot uz kādas māmiņas jautājumu - „Jautājums, ja atgriezīšos darbā man ir 3 bērniņi viens pēc otra un mana nodaļa ir beigusi pastāvēt vai mani var uzteikt darbu?” Labklājības Ministrija sniedz sekojošu informāciju.

Darba devējam jānodrošina līdzīgu vai līdzvērtīgu darbu

Darba likuma 156. panta ceturtā daļa paredz, ka darbiniekam, kurš izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu, tiek saglabāts iepriekšējais darbs.

Ja tas nav iespējams, darba devējs nodrošina līdzīgu vai līdzvērtīgu darbu ar darbiniekam ne mazāk labvēlīgiem darba apstākļiem un nodarbinātības noteikumiem. Savukārt Darba likuma 109.panta pirmā daļa paredz, ka darba devējam aizliegts uzteikt darba līgumu ar grūtnieci, kā arī ar sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, — visā barošanas laikā, izņemot gadījumus, kas noteikti šā likuma 101.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā. Tādejādi, darbiniecei ir tiesības atgriezties tajā pašā darba vietā, kurā viņa ir strādājusi un kura tiek saglabāta .

Ja tas nav iespējams (kā minēts – nodaļa ir likvidēta) darba devējam sievietei ir jānodrošina līdzvērtīgs darbs ar ne mazāk labvēlīgiem darba apstākļiem un tādiem pašiem nodarbinātības noteikumiem. Tomēr, ja pēc dzemdībām ir pagājis vairāk nekā gads vai arī sieviete vairs nebaro bērnu ar krūti, tad darba devējam ir tiesības uzteikt darba līgumu vispārējā kārtībā.

Labklājības Ministrija

www.lm.gov.lv