Valkas novads

Autors: Godaģimene.lv, 2014. gada 14. jūlijs, 00:29:57
Valkas novads

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Valkas novadā ir 272 daudzbērnu ģimenes.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Daudzbērnu ģimenēm (bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas) ir pieejams šāds pašvaldības atbalsts:

- 100% atbalsts maksai par bērna ēdināšanu izglītības iestādē ģimenēm, kuru bērni:

- Vienreizējs atbalsts uzsākot mācību gadu skolas piederumu iegādei, ģimenēm, kuru bērni ir Valkas novada vispārizglītojošo skolu 1.-12.klases izglītojamie,

- 100% atbalsts mācību maksas segšanai Valkas Mākslas skolā un Jāņa Cimzes Valkas mūzikas skolā ģimenēm, kuru bērni ir sekmīgi un kuriem nav neattaisnotu skolas kavējumu.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Izvērtējot materiālo stāvokli daudzbērnu ģimenes var saņemt šādus pašvaldības pabalstus:

Trūcīgās daudzbērnu ģimenes:

- 100% bērna ēdināšanas maksas segšana izglītības iestādē ģimenēm, kuru bērni:

apmeklē Valkas novada pirmsskolas izglītības iestādes;

mācās Valkas novada vispārējās izglītības iestādēs;

mācās profesionālās izglītības iestādes dienas nodaļā un nestrādā, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam.

- Vienreizējs pabalsts uzsākot mācību gadu skolas piederumu iegādei, ģimenēm, kuru bērni ir Valkas novada vispārizglītojošo skolu 1.-12.klases izglītojamie,

Trūcīgas un maznodrošinātas daudzbērnu ģimenes var saņemt:

- Pabalstu veselības aprūpei;

- Pabalstu kurināmā iegādei;

- Pabalstu dzīvokļa maksas segšanai.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Kultūras pasākumos dažreiz mēdz būt atlaide daudzbērnu ģimenēm biļetes iegādei.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Atsevišķi netiek izdalītas tieši daudzbērnu ģimenes, bet ģimenes ar bērniem var darboties bērnu rotaļu un attīstības centrā “Mana kabatiņa”, kontaktpersona: Rūta Vonda, tālrunis: 20329683, biedrībā „Atbalsts Valkas ģimenēm”, kontaktpersona: Māra Bondare-Petersena, tālrunis: 29158492. Pašvaldība sniedz atbalstu šīm biedrībām.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Daudzbērnu ģimenes ir Sociālā dienesta redzeslokā. Dienestā strādā divas sociālās darbinieces darbam ģimenēm ar bērniem – Lilija Līviņa [email protected] un Kristiāna Brolīte [email protected] .

Ja vēlaties precizēt iesniegto informāciju varat sazināties ar dienesta vadītāju Natāliju Dubrovsku [email protected] ; 29452453, 64725937.