Vecumnieku novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir Jūsu pašvaldībā uz 2014.gadu?

116 daudzbērnu ģimenes

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Atsevišķi daudzbērnu ģimenēm sociālie pabalsti netiek izdalīti. Ģimenēm ir:

1.Brīvpusdienas pa brīvu gan bērnu dārza grupiņās, gan pamatskolas bērniem un tiek plānots arī vidusskolas klasēm brīvpusdienas.

2.Pabalsts bērniem uzsākot mācības 1.klasē.

3. Bērna piedzimšanas pabalsts.

(Sīkāka informācija par sociālajiem pabalstiem mājas lapā- www. vecumnieki.lv-sadaļā Sociālais dienests)

Daudzbērnu ģimenēm nekustamā īpašuma nodokļu atlaide

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?   

Mūzikas un mākslas skolā  mācību maksas atlaide 20%

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Atsevišķi netiek izdalīts atbalsts daudzbērnu ģimenēm.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Pārtikas pakas   izsniedz NVO( Saulgrieze- Sarkanā krusta nodaļa)

Pusdienas bērnu dārzā un skolās

Vai Jūsu pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Daudzbērnu ģimeņu biedrība”Saulgrieze”

Pašvaldības atbalsts: telpas; transports; ja raksta projektu – līdzdalības maksājums

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Ina Jankeviča- Sociālā dienesta vadītāja, tālrunus-63976733