Ventspils novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Pēc Sociālā dienesta datiem Ventspils novadā ir 376 daudzbērnu ģimenes.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Ventspils novada pašvaldība daudzbērnu ģimenē ir pieejami šādi atbalsta veidi:

1.brīvpusdienas izglītības iestādē.;

2. pabalsts skolas piederumu iegādei uzsākot jauno mācību gadu;

3. atbalsts izglītojamo nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā;

4. vasaras nometne iekļaujot arī daudzbērnu ģimeņu bērnus. 

Pabalsts tiek maksāts visām daudzbērnu ģimenēm, ja bērni mācās un dzīvo Ventspils novada administratīvajā teritorijā. 

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Ventspils novada administratīvajā teritorijā ir NVO un citas biedrības, kuras sniedz atbalstu mazaizsargātām ģimenēm, tai skaitā daudzbērnu ģimenēm , ja palīdzība ir nepieciešama. 

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Ventspils novada pašvaldības kontaktpersona –Inta Rudbaha, tālr. 28387367, 63620510, e-pasts [email protected]

VAIRĀK PAR VENTSPILS PAŠVALDĪBAS ATBALSTU DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM VAR UZZINĀT ŠEIT>>