Apstiprināta jauna programma un palielināts atbalsts ģimenēm ar bērniem mājokļu iegādei un būvniecībai

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

2020. gada jūnija beigās Ministru kabinetā apstiprināti Ekonomikas ministrijas, Nacionālās apvienības un Demogrāfisko lietu centra virzītie grozījumi mājokļu pieejamības programmu attīstībai. Apstiprināta jaunas atbalsta programmas “BALSTS” uzsākšana, kas ļaus saņemt neatmaksājamu valsts subsīdiju mājokļa iegādei vai būvniecībai ģimenēm, kurās aug trīs un vairāk bērnu. Tāpat paplašināta līdzšinējā mājokļa garantijas programma.

Grozījumi Mājokļu pieejamības  programmu attīstībai

1. Mājokļu garantijas programmas ģimenēm uzlabojumi:

1) garantija piešķirama arī gadījumos, ja ir iestājusies grūtniecība jau ar pirmo bērnu, vai gaidot nākamo bērnu ar attiecīgi lielāku garantijas apmēru;  

2) lielāks garantijas apmērs – līdz 30% personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir četri un vairāk bērni;

3) palielināti darījuma summas griesti – līdz 250 000 eiro;                                                            

4) papildus 5% garantija, ja iegādājas “A” energoefektivitātes klases vai gandrīz nulles enerģijas mājokli;

5) iespēja saņemt garantiju atkārtoti;

6) izslēgts nosacījums būt deklarētam vai reģistrētam Latvijā.                                                         

2. Jaunas mājokļu pieejamības programmas Latvijas Goda ģimenēm “BALSTS” uzsākšana ar iespēju saņemt valsts subsīdiju ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem mājokļa iegādei vai būvniecībai:

1) Ar trīs bērniem:

      a) 8 000 eiro apmērā – ja vienkāršam mājoklim;

      b) 10 000 eiro apmērā – ja mājoklis izpilda prasības gandrīz nulles enerģijas ēkām.

2) Ar četriem un vairāk bērniem

      c) 10 000 eiro apmērā – ja vienkāršam mājoklim;

      b) 12 000 eiro apmērā – ja mājoklis izpilda prasības gandrīz nulles enerģijas ēkām.

! Ierobežojumi valsts neatmaksājamas subsīdijas “BALSTS” saņemšanai:

1) Mājokļa (nekustamā īpašuma) vērtība – līdz 250 000 eiro;

2) Ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 17 000 eiro gadā (bruto), jeb aptuveni 1 000 eiro mēnesī neto uz katru ģimenes locekli. Piemēram, ja ģimenei ar trīs bērniem ienākumi (abiem vecākiem skaitot kopā) nav lielāki par vidēji 5 000 eiro mēnesī, tad kvalificējas “BALSTS” subsīdijas saņemšanai;

3) Saņēmējam jābūt LV nodokļu rezidentam vismaz pēdējos 12 mēnešus un tam nepieder cita dzīvojamā telpa;

4) Subsīdijas apmērs nevar pārsniegt 50% no kopējās darījuma (projekta) summas.