UZŅĒMĒJIEM

Sabiedrības integrācijas fonds jau vairākus gadus atbalsta Latvijas daudzbērnu ģimenes, sadarbojoties ar uzņēmējiem, kuri daudzbērnu ģimenēm sniedz atlaides pakalpojumiem un precēm.

Atbalstu jau izmanto teju 41000 pieaugušie/vecāki un vairāk kā 48000 bērni - šo karšu īpašnieku un valsts veidotajā atbalsta programmā daudzbērnu ģimenēm “Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte""(turpmāk – programma) ir iesaistījušies vairāk kā 360 dažādu nozaru un jomu uzņēmēji, kuru atbalsts no daudzbērnu ģimeņu puses tiek ļoti novērtēts! Gada nogalē visiem uzņēmumiem, kas ir iesaistījušies programmā, daudzbērnu ģimeņu vārdā sakām paldies īpašā Uzņēmēju godināšanas pasākumā un plānojam šo tradīciju turpināt, tādejādi veicinot uzņēmēju un ģimeņu savstarpējo saikni, kas mums kā programmas īstenotājiem ir ļoti būtiska. Svarīgi minēt, ka liela daļa uzņēmēju, kas iesaistījušies programmā, paši ir daudzbērnu ģimeņu vecāki!

Aicinām arī Jūsu uzņēmumu būt sociāli aktīvam un iesaistīties daudzbērnu ģimeņu atbalsta programmā ar saviem piedāvājumiem!

Ar 3 - 4 solī minēto līguma paraugu varat iepazīties arī šeit

Esam gatavi apspriest Jūsu piedāvājumu un atbildēt uz interesējošiem jautājumiem elektroniski, rakstot uz e-pastu [email protected], telefoniski zvanot uz tālr.: 22811013, 22811014 vai tiekoties klātienē.

Mūsu mājas lapā ir iespējams ievietot banerus šādā formātā: 970x250 vai 980x120  - jpg, png, gif  - līdz 150kb.

Mūsu programmas baneri ievietošanai Jūsu mājas lapā pēc izvēles: 500x150 ,  600x400 , 250x250