UZŅĒMĒJIEM

Sabiedrības integrācijas fonds jau vairākus gadus atbalsta Latvijas daudzbērnu ģimenes, sadarbojoties ar uzņēmējiem, kuri daudzbērnu ģimenēm sniedz atlaides pakalpojumiem un precēm.

Atbalstu jau izmanto teju 36000 (vecāku kartes) un vairāk kā 36000 (bērnu kartes, kurām var pieteikties kopš 2017.gada 1.novembra) šo karšu īpašnieku un valsts veidotajā atbalsta programmā daudzbērnu ģimenēm “Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte”“ (turpmāk – programma) ir iesaistījušies vairāk kā 300 dažādu nozaru un jomu uzņēmēji, kuru atbalsts no daudzbērnu ģimeņu puses tiek ļoti novērtēts! 2016.gada nogalē visiem uzņēmumiem, kas ir iesaistījušies programmā, daudzbērnu ģimeņu vārdā teicām paldies īpašā Uzņēmēju godināšanas pasākumā un plānojam šo tradīciju turpināt, tādejādi veicinot uzņēmēju un ģimeņu savstarpējo saikni, kas mums kā programmas īstenotājiem ir ļoti būtiska. Svarīgi minēt, ka liela daļa uzņēmēju, kas iesaistījušies programmā, paši ir daudzbērnu ģimeņu vecāki!

Aicinām arī Jūsu uzņēmumu būt sociāli aktīvam un iesaistīties daudzbērnu ģimeņu atbalsta programmā ar saviem piedāvājumiem!

Par Jūsu labo piedāvājumu varēsim pastāstīt:

  • portālā www.godagimene.lv;
  • programmas Facebook un Twitter kontos;
  • mobilajā lietotnē "3+ karte";
  • 3+ Goda ģimenes kartes popularizēšanas un publicitātes pasākumos.

No savas puses nodrošinām programmas uzlīmes un informatīvo lapu, ko pielīmēt vai izvietot jūsu uzņēmuma klientiem un apmeklētājiem redzamā vietā pie durvīm vai kases, aicinām šīs uzlīmes izvietot, lai pircēji pamana, ka esat programmas dalībnieki.

Lai iesaistītos programmā ar uzņēmumu tiek slēgts sadarbības līgums, kurā tiek atrunāts konkrēts uzņēmuma piedāvājums. Lai varētu noslēgt līgumu, sūtiet mums savu lielisko piedāvājumu daudzbērnu ģimenēm un uzņēmuma rekvizītus uz e-pastu: [email protected] Ar līguma paraugu varat iepazīties šeit

Piedāvājot atlaižu apjomu, aicinām izvērtēt un piedāvāt atlaidi, kas nav mazāka par 10% un nav vienāda ar lojālo klientu atlaižu apjomu.

Esam gatavi apspriest Jūsu piedāvājumu un atbildēt uz interesējošiem jautājumiem elektroniski, rakstot uz e-pastu [email protected], telefoniski zvanot uz tālr.: 67078219; 67078174 vai tiekoties klātienē.

Gatavojot piedāvājumu jāņem vērā, ka 3+ Ģimenes karti varēs izmantot gan abi vecāki, gan arī bērni, kuru vārdi norādīti uz 3+ Ģimenes kartes. Uz kartes tiek norādīti bērni līdz 24 gadu vecumam, ja vien pilngadību sasniegušais bērns turpina iegūt vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Uzņēmējam jebkurā gadījumā ir tiesības prasīt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

Pievienojam aptaujas apkopojumu, kas veikts 2016.gada nogalē, jautājot 3+ Ģimenes karšu īpašniekiem, kā viņi vērtē programmas darbību. Ar aptaujas rezultātiem varat iepazīties šeit

Labprāt publicējam arī uzņēmēju īpašās akcijas vai piedāvājumus, kas nav tieši izstrādāti 3+ Goda ģimeņu programmas ietvaros, bet vērsti uz bērniem vai ģimenēm. Mūsu mājas lapā ir iespējams ievietot banerus šādā formātā: 970x250 vai 980x120  - jpg, png, gif  - līdz 150kb.

Ja esat plānojis/usi, ka uzņēmuma piedāvājums darbosies interneta veikalā, pārdomājiet, kādā veidā pārliecināsieties, ka konkrētais klients ir 3+ Ģimenes kartes īpašnieks.

Informācija par to, kas var saņemt karti, kādi ir saņemšanas nosacījumi, atrodama mājas lapas sadaļā Daudzbērnu ģimenes karte.

Informācija par jaunākajām kartēm, to īpašniekiem tiek apkopota 2 reizes mēnesī un nosūtīta uzņēmējiem. Vairums uzņēmēju kā atlaides kodu savos interneta veikalos, izmanto mūsu nosūtītos 3+ Ģimenes kartes numurus. Tāpat, ja uzņēmumā izmanto kartes ar magnētisko joslu, varam sūtīt magnētisko joslu kodus. Ir iespējams vienoties arī par citiem informācijas apmaiņas veidiem. Ar šobrīd programmā iesaistītajiem uzņēmējiem varat iepazīties šeit.

Aicinām Jūs būt aktīviem, sazināties ar mums un atbalstīt Latvijas daudzbērnu ģimenes!

 

Mūsu programmas baneri ievietošanai Jūsu mājas lapā pēc izvēles: 500x150 ,  600x400 , 250x250