Par iespēju apliecību saņemt ģimenēm, kuras aprūpē bērnu ar invaliditāti

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Šī gada 19. novembrī Saeima otrajā lasījumā atbalstīja likumprojektu “Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā”, kas paredz, ka arī pēc 2021. gada 31. decembra apliecību “Goda ģimene” būs tiesības saņemt ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa, tādējādi nodrošinot pastāvīgu atbalsta sniegšanu šai mērķa grupai no valsts puses.

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka apliecības tiks izsniegtas no brīža, kad minētais likumprojekts tiks izsludināts un derīguma termiņš apliecībām tiks noteikts atbilstoši noteiktās invaliditātes termiņam, ievērojot mērķa grupas vecumu, proti:

  • ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti – apliecība ir izsniedzama uz bērnam noteikto invaliditātes termiņu;
  • ģimenēm, kuras aprūpē personu ar I vai II invaliditātes grupu un kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu – uz personai noteikto invaliditātes termiņu, bet ne ilgāk ka līdz personas 24 gadu vecumam.

Apliecības var saņemt arī brāļi un māsas, ja tie arī pēc pilngadības sasniegšanas turpina iegūt izglītību, katrs vecāks aizpilda savu iesniegumu.

Sabiedrības integrācijas fonds aicina minētās ģimenes pieteikties apliecībai, iesniedzot iesniegumu elektroniski https://pieteikuma-veidlapa.godagimene.lv/Portal/Login vai arī klātienē Sabiedrības integrācijas fonda birojā Raiņa bulvārī 15, Rīgā, ievērojot visus valstī noteiktos drošības pasākumus. Klātienes vizītes jāpiesaka iepriekš, zvanot uz tālruņa numuru 22811011.

FOTO: Evija Godiņa