Visbiežāk uzdotie jautājumi par apliecību "Goda Ģimene"

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Apliecībai “Goda ģimene” (līdz šim “3+ Ģimenes karte”)

Atbildes sniegtas, pamatojoties uz 2021. gada 1. jūnija Ministru Kabineta noteikumiem nr. 352 (https://likumi.lv/ta/id/323703) (turpmāk – MK noteikumi).

Tā kā apliecības ir personalizētas, tiek pārbaudīta katra pieaugušā/ vecāka atbilstība programmas nosacījumiem.

 Iepriekšējā dizaina apliecības (izsniegtās apliecības derīgas līdz derīguma termiņa beigām)

 Jaunā dizaina apliecības

 Pieaugušā/ vecāka apliecība

 Pieaugušā/ vecāka apliecība

 Bērna apliecība

 Bērna apliecība

Jauns apliecību “Goda ģimene” dizains ir veidots, ietverot jauno apliecību nosaukumu, jo programmā nākusi klāt jauna mērķa grupa – ģimenes, kuras aprūpē bērnus ar invaliditāti, t.i., šajās ģimenēs var būt mazāk par trīs bērniem.

Apliecību “Goda ģimene”, tāpat kā līdz šim apliecību “3+ Ģimenes karte”, var izmantot atlaižu saņemšanai pie visiem programmas dalībniekiem/ uzņēmējiem, kas norādīti Atlaižu katalogā.

Vienlaikus informējam, ka personai, kura audzina bērnu ar invaliditāti un ir apliecības “Goda ģimene” īpašnieks transporta līdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojumam CSDD izdevīgāk ir izmantot invaliditātes apliecību (atvieglojums vienam auto 100 %), bet ar apliecību “Goda ģimene” -  50 % atlaide.

  1. Apliecībai beidzies derīguma termiņš – kā var pagarināt?

Lai pieteiktu jaunu apliecību, ir jāaizpilda iesniegums, elektroniski reģistrējoties (autentificējoties) ar internetbankas datiem vai elektronisko identifikāciju (piem., eMobile, eID u.c.) – https://pieteikuma-veidlapa.godagimene.lv/Portal/Login;

Klātienē to var izdarīt Sabiedrības integrācijas fonda birojā Rīgā, Raiņa bulvārī 15, pirmdienās laikā no plkst. 9.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz informatīvo tālruni 22811011.

PIETEIKUMA VEIDLAPAS lejupielāde (ja neizdodas pieteikties elektroniski): https://ej.uz/veidlapa_GGA 

Lūdzam veidlapu lejuplādēt savā viedierīcē (lejuplādes poga ekrāna labajā pusē ), tad to aizpildiet, parakstiet un nosūtiet uz e-pastu: [email protected]

2. Nevaru apstiprināt e-pasta adresi

Veicot autentifikāciju, e-pasta adresē visiem burtiem jābūt norādītiem ar mazajiem burtiem un bez atstarpēm. Verifikācijas sūtījumam e-pasta kastītē jābūt no adreses [email protected].  Tā kā sūtījums ir no datu sistēmas, tad aicinām paskatīties arī e-pasta sadaļās, piem., pie “mēstulēm”/ “spams” vai “abonētie”. Arī pārpildīts e-pasta saturs neļauj saņemt jaunus e-pasta sūtījumus. Tad ir jāizdzēš vecie e-pasta sūtījumi, atbrīvojot vairāk vietas jauniem sūtījumiem.

Ja tomēr neizdodas savā e-pastā saņemt apstiprinājuma sūtījumu, tad situācijas atrisināšanai aicinām Jūs zvanīt pa tālr. 22811011.

3. Cik ātri var iegūt apliecību?

No Jūsu iesnieguma iesniegšanas dienas līdz brīdim, kad apliecība ir gatava, var paiet no 10 līdz 14 dienām.

4. Aizpildīju tiešsaistes iesniegumu, bet nevarēju pieteikt apliecības izgatavošanu sievai/ vīram

Katram pieaugušajam/ vecākam jāaizpilda sava iesnieguma veidlapa, elektroniski reģistrējoties (autentificējoties) ar internetbankas datiem vai elektronisko identifikāciju (piem., eMobile, eID u.c.) – https://pieteikuma-veidlapa.godagimene.lv/Portal/Login, un iesnieguma veidlapā jānorāda visu bērnu dati, kas atbilst programmas nosacījumiem (https://likumi.lv/ta/id/323703). Svarīgi ņemt vērā, ka apliecības bērniem piesaka tikai viens no pieaugušajiem/ vecākiem. Bērnu apliecību termiņš ir piesaistīts pieteicēja/ vecāka apliecības termiņam.

5. Kā var iegūt apliecību, ja ģimenē aprūpē ir bērns ar noteiktu invaliditāti vai pilngadīga persona līdz 24 gadu vecumam, kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte? 

No 2021. gada 1. maija ģimenes katrs pieaugušais/ vecāks, kurš aprūpē bērnu, kuram ir noteikta invaliditāte vai  pilngadīgu personu līdz 24 gadu vecumam, kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte, var pieteikt apliecību  sev un bērnam/-iem (bērnam no 6 gadu vecuma). Visi iesniegumā norādītie dati tiks pārbaudīti Fizisko personu reģistrā, Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā, Valsts izglītības informācijas sistēmā, kā arī Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisijas datu sistēmās.

Ja ģimenē ir vēl kāds bērns vai pilngadīga persona līdz 24 gadu vecumam, kura iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, arī tai var pieteikt apliecību. Ja ģimenē ir viens vai divi bērni, pievienojot iesniegumam bērnu vai pilngadīgu personu līdz 24 gadu vecumam, kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte, tad pievienojot šo bērnu izvēlas – “Pievienot bērnu, kam noteikta invaliditāte”.

Pēc datu pārbaudes un lēmuma pieņemšanas apliecība tiek piešķirta ar termiņu līdz bērna invaliditātes termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 24. gadu vecumam.

Ja ģimenē ir trīs un vairāk bērni vai pilngadīga persona līdz 24 gadu vecumam, kura iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, norādot visus bērnus, kuram/-iem ir noteikta invaliditāte, jāizvēlas – “Pievienot bērnu, kuram noteikta invaliditāte”, pārējiem – “Pievienot bērnu”.

6. Man (pieaugušajam/ vecākam) apliecība IR, vēlos apliecību bērnam/-iem

Lai pieteiktu apliecību bērnam/-iem, jāiesniedz jauns iesniegums. Iesnieguma veidlapā pie “Apliecības veids” jāizvēlas “Bērna apliecība” un zem konkrētā bērna datiem jāieliek atzīme (ķeksītis) pie teksta “Izgatavot bērna apliecību”. Apliecību bērnam var pieprasīt no 6 gadu vecuma.

7. Man (pieaugušajam/ vecākam) apliecības NAV, bet vēlos apliecību sev un bērnam/-iem

Lai pieteiktu apliecību sev un bērnam/-iem, jāiesniedz jauns iesniegums. Iesnieguma veidlapā pie “Apliecības veids” jāizvēlas “Pieaugušā apliecība un bērna apliecība” un zem konkrētā bērna datiem jāieliek atzīme (ķeksītis) pie teksta “Izgatavot bērna apliecību”. Apliecību bērnam var pieprasīt no 6 gadu vecuma.

8. Kā varam iegūt apliecību, ja ģimenē pēc laulībām abiem kopā aprūpē ir 3 (vai vairāk) bērni

Nepieciešams jauns iesniegums, elektroniski reģistrējoties (autentificējoties) ar internetbankas datiem vai elektronisko identifikāciju (piem., eMobile, eID u.c.) – https://pieteikuma-veidlapa.godagimene.lv/Portal/Login. Iesniegumā jānorāda aprūpē esošie savi un vīra/ sievas bērns/-i. Katrs pieaugušais/ vecāks aizpilda un iesniedz savā vārdā atsevišķu iesniegumu.

Ja bērnam/-iem ir nepieciešama sava apliecība (no 6 gadu vecuma), tad viens no pieaugušajiem/ vecākiem savā iesniegumā ieliek atzīmi (ķeksīti) zem konkrētā/-o bērna/-u datiem pie lodziņa “Izgatavot bērna apliecību”.

Ja ģimenē pēc laulībām aprūpē nav 3 (vai vairāk) bērnu, apliecību nevar piešķirt, jo ģimene neatbilst programmas nosacījumiem (https://likumi.lv/ta/id/323703).    

9. Kā varam iegūt apliecību, ja ģimenē (nereģistrētā laulībā) abiem kopā aprūpē ir 3 (vai vairāk) bērni

Lai iegūtu apliecību, nepieciešams iesniegt iesniegumu elektroniski reģistrējoties (autentificējoties) ar internetbankas datiem vai elektronisko identifikāciju (piem., eMobile, eID u.c.) – https://pieteikuma-veidlapa.godagimene.lv/Portal/Login. Iesniegumā jānorāda savi aprūpē esošie bērni. Katrs pieaugušais/ vecāks aizpilda un iesniedz savā vārdā atsevišķu iesniegumu.

Ja bērna/-iem ir nepieciešama sava (bērna) apliecība (no 6 gadu vecuma), tad viens no pieaugušajiem/ vecākiem savā iesniegumā ieliek atzīmi (ķeksīti) zem konkrētā bērna datiem pie lodziņa “Izgatavot bērna apliecību”.