Drīz jau diagnostikas darbi! 2019./2020. gada pārbaudes darbu datumi skolas bērniem

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Otrais mācību pusgads 3. un 6. klašu skolēniem sākas ar pārbaudes darbiem. 9. un 12. klašu skolēni gatavojas eksāmeniem.

Tāpēc atgādinam, ka par datumiem, kuros noteikti valsts pārbaudes darbi skolām, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem

 • Latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2020. gada 6. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa – 20. februārī;
 • Mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2020. gada 6. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa – 20. februārī;
 • Matemātikā (rakstiski) – 2020. gada 26. februārī.
 • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – notiek 2020. gada 3. martā.

Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem

 • Latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2020. gada 6. janvāra līdz 18. februārim, rakstu daļa - 19. februārī;
 • Mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2020. gada 6. janvāra līdz 18. februārim, rakstu daļa - 19. februārī;
 • Latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2020. gada 25. februārī;
 • Matemātikā (rakstiski) – 2020. gada 27. februārī;
 • Dabaszinībās (rakstiski) – 2020. gada 5. martā.

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi 9. klasēm

Eksāmeni notiek:

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2020. gada 20. maijā, mutvārdu daļa - 20. un 21. maijā;
 • latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti, centralizēti) - rakstu daļa - 2020. gada 20. maijā, mutvārdu daļa - 20. un 21. maijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa - 2020. gada 27. maijā, mutvārdu daļa - 27. un 28. maijā;
 • matemātikā (rakstiski) - 2020. gada 2. jūnijā;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2020. gada 4. jūnijā, mutvārdu daļa - 4. un 5. jūnijā;
 • Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2020. gada 9. jūnijā.

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi 12. klasēm

Obligātie centralizētie eksāmeni notiek:

 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):
 • angļu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2020. gada 17. martā, mutvārdu daļa – 17., 18. un 19. martā;
 • vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa - 2020. gada 18. martā;
 • krievu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2020. gada 19. martā, mutvārdu daļa – 19. un 20. martā;
 • franču valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2020. gada 20. martā;
 • latviešu valodā (rakstiski) - 2020. gada 19. maijā;
 • matemātikā (rakstiski) - 2020. gada 22. maijā.

Izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā:

 • Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2020. gada 26. maijā;
 • ķīmijā (rakstiski) - 2020. gada 28. maijā;
 • bioloģijā (rakstiski) - 2020. gada 3. jūnijā;
 • fizikā (rakstiski) - 2020. gada 5. jūnijā;
 • informātikā (kombinēti) - rakstu daļa - 2020. gada 1. jūnijā, praktiskā daļa - 1. un 2. jūnijā;
 • ģeogrāfijā (rakstiski) - 2020. gada 8. jūnijā;
 • ekonomikā (rakstiski) - 2020. gada 10. jūnijā;
 • mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) - 2020. gada 12. jūnijā.

Sīkāka informācija "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā"

FOTO: Shutterstock.com