Profesionālās vidusskolas “VICTORIA" komanda atbalsta Goda ģimenes!

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Profesionālā vidusskola "VICTORIA" ir Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA dibināta izglītības iestāde, kas kopš 2006.gada īsteno vidējās profesionālās izglītības programmas.

Profesionālā vidusskola "VICTORIA":

 • vienīgā privātā profesionālā vidusskola Latvijā,
 • visas 9 skolas programmas ir akreditētas.

Kopš 2008.gada Profesionālā vidusskola "VICTORIA" veiksmīgi lauž stereotipus par profesionālo izglītību un piedāvā augsta līmeņa vidējo profesionālo izglītību jauniešiem pēc 9.klases.

Mācības skolā "VICTORIA" ir īpašas ar patiesu kopienas sajūtu, aizraujošām lekcijām, izaicinošiem un ļoti vērtīgiem projektiem, pozitīvu un motivējošu vidi.

20220906115926-59131.jpg

 Profesionālā vidusskola "VICTORIA":

 • Programmēšana
 • Komerczinības
 • Loģistika
 • Viesnīcu pakalpojumi
 • Interjera dizains
 • Komunikācijas dizains
 • Vizuālās saziņas līdzekļu māksla (Video operators)

Tā kā "VICTORIA" ir profesionālā vidusskola, tās audzēkņiem ir iespēja ne tikai apgūt vispārizglītojošos priekšmetus un teorētiskās zināšanas profesijā, bet arī pielietot savas zināšanas praksē – praktisko nodarbību laikā.

Visās programmās ir izveidojusies cieša sadarbība ar nozaru uzņēmumiem – tā ir lieliska iespēja mūsu audzēkņiem paaugstināt savas profesionālās prasmes.

Goda ģimenes apliecības īpašniekiem īpaša atlaide:

 • 10% apmērā no pamatcenas visām izglītības programmām, saskaņā ar Profesionālās vidusskolas “VICTORIA” mācību maksas atlaižu programmu katram mācību gadam. Atlaide tiek piešķirta uz mācību gadu.
 • Lai saņemtu atlaidi jāiesniedz iesniegums par atlaides piešķiršanu Komisijai, uzrādot derīgu apliecību “Goda ģimene” (“3+ Ģimenes karte”) kā arī, izglītojamam nedrīkst būt akadēmisku un finansiālu parādu, kā arī nedrīkst būt vairāk, kā 4 neattaisnoti kavējumi iepriekšējā mācību gadā.
 • Atlaides drīkst summēties, bet nepārsniedzot 30% atbilstoši Profesionālās vidusskolas “VICTORIA” mācību maksas atlaižu programmai.

20220906120130-78008.jpg

Programmas dalībnieka tīmekļvietne: www.victoria.riseba.lv

20220906115830-53631.jpg